Klimatkollegium på regeringskansliet

Regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet, för att alla politikområden ska kunna dra åt samma håll och klimatfrågan integreras i alla relevanta politikområden.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Kollegiet kommer ha regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern och finansmarknads- och bostadsministern.

Klimatkollegiets syfte är att stärka regeringens arbete med att nå klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen, och kollegiet får en central roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.