Knapp automatiserar danska FTZs centrallager

Den danska reservdelsgrossisten FTZ öppnar snart sitt nya centrallager på Fyn i Danmark, och det blir en högautomatiserad anläggning med fokus på korta leveranstider och ergonomi – viktigt för den tidskrävande reservdelslogistiken. Den nya anläggningen hanterar mer än 50 000 orderrader dagligen, varav mer än 15 000 av dem kan packas på mindre än 15 minuter.

“Logistikanläggningen sätter nya standarder för automation, korta leveranstider och god ergonomi” och resultatet av mer än två års arbete, skriver automationspartnern Knapp i ett pressmeddelande. Målen med den nya anläggningen är att framtidssäkra verksamheten och skapa märkbara förbättringar för både kunder och anställda, och kommer innebära helautomatisk plockning och packning av bildelar.

Tidskritisk reservdelslogistik

Eftersom verkstädernas kunder vill kunna lämna bilen på morgonen och hämta den igen på eftermiddagen krävs att reservdelarna kan levereras medan bilen fortfarande står på liften. Idag besöks varje verkstad rutinmässigt 4–6 gånger om dagen av en av FTZ:s mer än 370 skåpbilar. Målet är dock att packa bilarna så snabbt att verkstäderna potentiellt kan åstadkomma en extra reparation varje dag.

– FTZ ville kontinuerligt kunna slutföra 300 snabba orderlinjer för expresskunder inom 15 minuter efter beställningen. Enligt vår åsikt fanns det ingen jämförbar anläggning i drift någonstans som kunde uppfylla det kravet, men vi visste att det det var möjligt med vår OSR Shuttle, säger Knapp Nordics vd, Mikael Holmqvist, som själv arbetat med projektet tillsammans med FTZ.

Christian Heimer och Mikael Holmqvist. Foto Knapp.

Den nya anläggningen hanterar enkelt mer än 50 000 orderrader dagligen, varav mer än 15 000 av dem kan packas på mindre än 15 minuter.

Automation anpassad efter medarbetaren

Anläggningen ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats för både befintliga och nya kollegor, där arbetsstationer anpassas efter medarbetaren i stället för tvärtom.

– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi ska även fortsättningsvis kunna rekrytera och behålla duktiga personer. God ergonomi och möjlighet till variation i arbetsdagen är viktigt för medarbetarnas välmående och hälsa och samtidigt tiden är den nya anläggningen ett teknologiskt lyft, vilket innebär att vi i framtiden kan erbjuda intresserade medarbetare nya typer av arbetsuppgifter och nya möjligheter att utveckla sina talanger här hos oss, framhåller Christian Heimer, som är biträdande direktör för FTZ med ansvar för logistik och inköp och en av arkitekterna bakom det nya huvudlagret.

Själva lagret kommer att byggas i Rørup på Fyn, varifrån det kommer att betjäna både slutkunder och företagets 50 avdelningar i Danmark. Den nya helautomatiska logistikanläggningen kommer att ha en golvyta ungefär lika stor som en fotbollsplan och kommer att vara ca. 17 meter hög. Anläggningen är skalbar och förberedd för omfattande utbyggnader, som de nya byggnaderna också är utformade för att rymma.

Det första spadtaget till det nya huvudlagret och huvudkontoret tog i början på juni 2023 och anläggningarna beräknas tas i drift under första halvåret 2025.