Knapp lägger ned tillverkningen i Åstorp

Automationsleverantören Knapp lägger ned tillverkningen i Åstorp, och flyttar huvudkontoret till Malmö. 60 personer kopplade till produktionen har varslats. 

– Knapps strategi är att växa i Norden och då finns det fördelar i att ligga nära Öresund. Bolaget ser över produktionsnätverket och då passar verksamheten i Åstorp tyvärr inte in i pusslet, förklarar Tobias Henriksson på Knapp.

Automationsföretaget Knapp har beslutat att lägga ned sin tillverkning i Sverige, och flytta det nordiska huvudkontoret från Åstorp till Malmö. Styrelsebeslutet om omstruktureringen togs tidigare i veckan, och den 19 januari varslades 60 personer kopplade till produktionen i Åstorp om uppsägning. 

– Planen är att vi kommer att avveckla produktionen i Åstorp till sommaren, och att övriga funktioner kommer att flytta till det nya kontoret i Malmö under hösten, berättar Tobias Henriksson, projekt och säljansvarig på Knapp AB. 

Tobias Henriksson, Head of projects & sales på Knapp AB.

Totalt handlar det om ett 30-tal personer som erbjuds att flytta med från Åstorp till Malmö. 

– Det är såklart jättetråkigt att vi tvingas varsla anställda och att tillverkningen i Åstorp försvinner. Samtidigt är det här en strategisk satsning på att stärka Knapps närvaro i Norden, att växa som bolag och ändra riktning i verksamheten. Så planen är att manna upp inom funktioner som projektledning och sälj, och växa i alla de nordiska länderna. Då är det en stor fördel att ligga nära Öresund, och mer tillgängligt för de övriga nordiska länderna, förklarar han. 

Knapp är en global logistikleverantör med säte i Österrike. Bolaget omsatte drygt 10 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret (2020–2021) och har omkring 5 300 anställda globalt. I Norden har Knapp omkring 120 anställda, och omsätter enligt Tobias Henriksson omkring en halv miljard SEK, med Sverige som största marknad. Koncernens svenska bolag Knapp AB har minskat omsättningen de senaste tre åren, från ca 427 miljoner SEK 2018 till 276 miljoner 2021. 

Anrik tillverkning 

Knapps tillverkning i Åstorp har anor bak till 1969, då Moving startade sin tilverkning av pall- och lättgodsbanor i Åstorp. 2008 köptes svenska Moving av den österrikiska automationskoncernen, framförallt för att man ville åt Movings pallbanteknik, och sedan dess har Åstorp varit en viktig produktionsenhet för framför allt banor till Knapps  globala verksamhet. 

Åstorp var länge Knapps enda globala tillverkningsenhet för palltransportörer, en produktlinje som också till stor del utvecklats i Sverige. Men nu läggs tillverkningen i Åstorp ned och flyttas till Österrike. Foto Knapp.

– Mycket av det som tillverkas i Åstorp säljs såklart i Norden, men vi har levererat till Knapps projekt i hela världen, framför allt till övriga Europa, härifrån, berättar Tobias Henriksson.

Sett till Knapps andra produktionsenheter är dock fabriken i Åstorp liten.

– Åstorp är en relativt liten enhet för Knapp, och det som tillverkas här tillverkas även vid bolagets andra produktionsenheter. Så i den strategiomvandling och omlokalisering som koncernen nu gör globalt för sitt produktionsnätverk blir Åstorp tyvärr en pusselbit som inte längre passar in, man får synergier av att omlokalisera.  

Tillverkningen flyttas nu till Knapps övriga produktionsenheter globalt, framförrallt till bolagets huvudfabrik i Österrrike. Fastigheten i Åstorp ägs av koncernen, och kommer efter nedläggningen av produktionen att avyttras. Förutom Knapp så är Swisslog den enda globala automationsleverantören som haft tillverkning i Svergie, närmare bestämt i Boxholm.

Snabbväxande marknad

Knapp grundades på 1950-talet i Österrrike, och har haft sin nuvarande skepnad som global totalleverantör inom intralogistiklösningar i ungerfär ett decennium. Under dessa år har marknaden för intralogistiklösningar varit inne i en  stark tillväxtfas, både i Norden och globalt.  

– Under den här tiden har automationsmarknaden växt otroligt mycket, och Knapp har växt så det knakar de senaste åren, med mångdubblad omsättning. Men det kräver också att vi breddar vårt erbjudande och skapar ännu större lokal närvaro i de nordiska länderna, med service och underhållsverksamhet för att stötta våra befintliga kunder och nya projekt. 

Till det nya kontoret i Malmö ska nu ett antal nyrekryteringar göras, inom bland annat lösningsdesign, projektledning och andra kundnära roller.

– Strategin Knapp har är att växa rejält, både som koncern och som nordiskt bolag, och verksamheten i Malmö kommer att utökas stegvis framåt. 

Av Hilda Hultén