Knepigt med vaccinlogistik när leveranserna uteblir

Arbetet med att planera för en vaccination av Region Stockholms invånare mot Covid-19 har karaktäriserats av snabba beslut och osäkerhet kring leveranser. Men när de stora vaccinvolymerna väl kommer fram tror regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg att den storskaliga logistikapparat man byggt upp kommer fungera väl.

Förberedelserna för en massvaccination påbörjades under sensommaren i fjol, med inköp av kanyler och skyddsutrustning för att kunna genomföra vaccinationerna.

– Vi har på läkemedelssidan ett e-handelsflöde, med leverantörer och logistikkedjor, som vi tror att de kommer ge allra störst effekt när vi får in stora volymer, sa Magnus Thyberg under ett seminarium om vaccinlogistik arrangerat av MW Group, på måndagen.

I mellandagarna inleddes vaccination av den mest prioriterade gruppen – de boende på särskilt boende i regionen. I de första faserna av vaccinationen som skett hittills har relativt få vaccindoser kommit in, men från och med mars förväntas leveranserna öka betydligt.

– Att vi då har en enkelhet i beställning, att våra vårdgivare vet hur man ska beställa och vår leverantör vet hur man ska hantera beställningarna på ett effektivt och snabbt sätt, tror vi kommer vara en framgångsfaktor framförallt framöver.

Använda befintliga system

I de första faserna av vaccineringen; den av de mest prioriterade grupperna; har regionen arbetat med att i högsta möjliga utsträckning använda vårdens utarbetade system, infrastruktur och IT-system och vårdkontakter för att genomföra vaccineringen.

– Sedan när vi ska göra en stor massvaccination, då kan det vara av värde och finnas ett behov av att testa helt nya lösningar och arbeta på helt nya sätt för att klara kapaciteten.

En svårighet för regionen under det inledande skedet har varit att kombinera Folkhälsomyndigheten prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska vaccineras, med verklighetens vårdstruktur med väldigt många olika vårdgivare i Stockholmsregionen.

– I en region av Stockholms storlek har vi behövt kolla upp vilka aktörer som finns i olika segment.

Utmanande fryslogistik

Regionen har en vana i att hantera vacciner och att vaccinera, men något nytt är det faktum att t ex det första vaccin som verkligen kom fram till regionen var Pfizers, som måste försvaras i en temperatur på minus 70 grader.

– Det har varit logistiskt utmanande, så fort vi packar ur den hamnar den i ett kylflöde med en hållbarhet på fem dagar – och blandas den bara några timmar. Därför vill man så länge som möjligt hålla dem i frysflödet. De här är en komplexitet vi aldrig varit med om på vaccinsidan.

Från kapacitet – till prioritering

Inleveranser har hittills skett varje vecka, och utleveranser varje eller varannan vecka. Det jobbigaste för Thyberg med regionkollegor har varit de osäkra leveransprognoserna som ändrats dag till dag. I stället för att få 500 000 doser under februari, var prgnosen på måndagen endast 122 000 doser.

– Vi har haft ganska osäkra leveranser under den första tiden, och vi får hela tiden uppskrivningar och nedskrivningar. Det innebär att vi fått anpassa vår logistik och kapacitet, för att få full effekt av de doser vi verkligen får.

Dubbel dos

En annan svårighet – som också har att göra med att prognoserna är osäkra, har varit att säkerställa att det funnits en andra dos inom rätt tidsspann, för dem som fått en första.

– Om dos två kanske inte kommer, måste vi behålla hälften av doserna. Det har varit tvunget att vara ett väldigt följsamt arbete.

Totalt ska 1,4 miljoner människor vaccineras före midsommar, en stor uppgift för regionen, som kommer utföras av uppåt 400 vaccinatörer.

– Nu ska vi under våren få mycket fler doser, vilket passar vårt system mycket bättre. Det är storskalig vaccination vi byggt upp kapaciteten för.

Av Klara Eriksson