Kompetensbrist hotar infrastrukturprojekt

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av välfungerande infrastrukturlösningar och en massa nya satsningar planeras under kommande år. Men kompetensbrist försenar projekten, visar en ny rapport från Mälardalsrådet.

Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn fortsätter att öka. I Stockholm-Mälarregionen beräknas matchningsgapet till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15-25 miljarder kronor under en tioårsperiod. Efterlängtade infrastrukturprojekt tvingas skjutas på framtiden på grund av att det saknas både civilingenjörer och anläggningsarbetare.

– Gång på gång ser vi hur samhällsviktiga och nödvändiga infrastruktursatsningar fördyras, försenas och försämras på grund ökade kostnader. Brist på kompetent arbetskraft inom infrastruktursektorn är ännu en risk som ökar kostnaderna för samhällsviktig infrastruktur. Det visar inte minst Ostlänken på, kommenterar Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalsrådet och trafikregionråd i Region Stockholm.

När Stockholm-Mälarregionen växer med 1,4 miljoner invånare till 2050 måste befolkningen kunna lita på att spår och vägar fungerar. I Mälardalsrådet samarbetar regionerna och kommunerna för bättre transporter och en bättre matchning mellan studier och jobb.

– Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare. Rapporten visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, kommenterar Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

Mälardalsrådets nya rapport belyser den förväntade utvecklingen och konsekvenserna av arbetskraftsbristen under den kommande tioårsperioden.