Kompetensbrist slår mot svenska företag

Trots hög arbetslöshet och två år av kris är det fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera. Det visar en färsk enkät från Svenskt Näringsliv. ”Det är en smärtsam paradox – och det blir inte bättre när vi nu har en ny flyktingvåg”, kommenterar Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Tre av tio rekryteringsförsök förra året misslyckades, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som presenteras idag. Trots att arbetslösheten är fortsatt hög, så förvärrades problemen med rekryteringar förra året. År 2019, innan pandemin, var siffran två av tio.

– Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft. 68 procent av företagen försökte rekrytera under andra halvan av 2021, men det är fortfarande svårt, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson, i ett pressmeddelande.

Gymnasial yrkesutbildning eftertraktad

Rekryteringsenkäten visar att störst problem att rekrytera finns inom samhällsbyggnadssektorn, det vill säga företag som till exempel bygger ut infrastruktur, utvecklar städer och renoverar miljonprogram. Och bland installatörsföretagen, som bland annat drar ett tungt lass vad gäller elektrifieringen, hade nio av tio företag problem med sina rekryteringar.

Vice vd Karin Johansson och Mia Bernhardsen. Foto: Mostphotos, Sören Andersson, Ernst Henry Photography

− Där vet vi redan att det saknas 28 000 utbildade installatörer. Fortsätter problemen betyder det att den hållbara omställningen försenas ännu mer. Samtidigt har vi ju stora problem med energiförsörjningen – något som även det förvärras om inte installatörsföretagen kan anställa, säger Maria Bernhardsen, policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Företagen behöver framför allt nya medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Idag är det 30 procent av en årskull som påbörjar en sådan utbildning.

− Det täcker inte på långt när de behov som företagen har. För att möta efterfrågan skulle 40 procent behöva avsluta en yrkesutbildning på gymnasiet. I praktiken innebär det 18 000 fler elever varje år, säger Maria Bernhardsen.

67 procent av dem som har gått fordons- och transportprogrammet på gymnasiet har jobb inom ett år efter examen, enligt Ekonomifakta. Motsvarande siffra för bygg- och anläggningsprogrammet är 62 procent.

− Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom har några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Tackar nej till uppdrag

Rekryteringssvårigheterna får allvarliga konsekvenser för företagen. Den vanligaste konsekvensen för företag som inte hittar den kompetens de söker är att de får säga nej till uppdrag. 44 procent av företagen uppgav i rekryteringsenkäten att det har hänt dem.

Enkäten genomfördes i december 2021. Då var fortfarande Coronakrisen högst påtaglig. Sedan dess har kriget i Ukraina brutit ut, något som bland annat kan innebära att 200 000 flyktingar kan komma till Sverige, enligt Migrationsverkets prognoser.

– De måste snabbt få en fot in på arbetsmarknaden. Annars riskerar de att hamna i bidragsberoende. Vi har redan tillräckligt många som inte kan försörja sig i Sverige, kommenterar Karin Johansson.