Komplex lagerdrift i pandemitider

– Pandemin påverkar lagerdriften och därmed resursbehovet på flera olika sätt. Behoven ökar, samtidigt som planeringen blir mer komplex, menar Erik Skotte, som i januari blir affärsutvecklingschef på logistikdriftpartnern Insitepart.

Erik Skotte

Erik Skotte kommer närmast från rollen som försäljningschef på Randstad. Hans nya titel blir Head of business development på Insitepart, där han även kommer att ingå i koncernledningen. Trots ett speciellt år präglat av en pandemi och osäkerhet har Insitepart upplevt en stark tillväxt med ökade volymer från såväl befintliga som nya kunduppdrag. 

– Jag har följt Insitepart sedan starten 2015 och kan konstatera att bolaget gjort en imponerade resa. Från en liten uppstickare till att redan nu ha etablerat sig som en ledande nischaktör inom drift- och bemanningslösningar för lager och terminal. Med detta som grund ser jag stor potential att bygga vidare och göra konceptet tillgängligt för fler kunder och bidra till fortsatt lönsam tillväxt, säger Erik Skotte. 

Komplexa resursbehov i pandemin

Pandemin påverkar lagerdriften och därmed resursbehovet på flera olika sätt, menar Erik Skotte.  

– Inom e-handeln har vi generellt sett ökad aktivitet och i de verksamheter som kombinerar både butiks- och e-handelslogistik har det skett en förskjutning mot ökade e-handelsvolymer och därmed också ett ökat resursbehov. 

Pandemin för även med sig en ny dimension av komplexitet inom planering och styrning av logistikverksamheter.

Pandemin innebär mer komplex i planering och styrning av logistikverksamhet. Foto Insitepart.

– Åtgärder för att minimera smittspridning är ibland svårt att kombinera med bibehållen flexibilitet och produktivitet. Om man inte har prioriteringarna och åtgärderna klara för sig måste man snabbt se till att reda ut detta för att minimera riskerna för långt mer förödande konsekvenser – både i medarbetarnas hälsa och företagets leveransförmåga.

Nyinrättad tjänst

Erik Skotte tillträder tjänsten på Insitepart den 11 januari 2021, där han får ansvar för försäljning och ska bidra till att ytterligare stärka Insiteparts driftkoncept och erbjudande på den svenska marknaden. Rollen han får är nyinrättad på Insitepart, och Tobias Jonasson, vd och koncernchef, är nöjd med rekryteringen.

– Vi är glada och stolta över att kunna presentera Erik Skotte på denna nyinrättade roll. Hans gedigna bakgrund och erfarenhet inom logistik, HR och affärsutveckling ger oss förutsättningar att utveckla och ytterligare accelerera vårt försäljningsarbete. Sedan har han inte bara ett gott rykte i branschen utan är även en mycket omtyckt chef och kollega, vilket såklart också är viktigt, kommenterar Tobias Jonasson.  

Av Hilda Hultén