Komponentbrist begränsar Inziles elfordonsproduktion

Svårigheter med komponentförsörjningen fortsätter att bromsa Inziles produktion. Inzile förutser att totalt 50 fordon kommer att färdigproduceras i år, jämfört med som kommunicerades den 24 september, 120 fordon.  

Den rådande pandemin orsakade inledningsvis förseningar i leveranser av nödvändiga komponenter, men även kvalitetsproblem hos en underleverantör har under senare tid spelat in.

“Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa komponentförsörjningen och vår förhoppning är att den ska fungera mer normalt framöver. ” skriver företaget i ett pressmeddelande.

Förutsatt normaliserade leveranser av komponenter räknar Inzile med att successivt öka produktionstakten till fyra fordon per dag under andra halvåret 2021.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon, EUV, är ett nischsegment inom fordonsindustrin vilket väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner, parkförvaltningar och e-handlare, vilka vill eliminera utsläppen i städerna.