Komponentbrist bromsar Inziles tillväxtplaner

Svenska elfordonstillverkaren Inzile hade velat rampa upp produktionen på fabriken i Västervik redan i år. Men brist på kablage till batterierna i Inziles elfordon gör att produktionsmålet på 360 tillverkade fordon 2020 inte kommer att nås.

Utan komponentbrist hade svenska Inzile ökat upp produktionen till 1000 fordon i år. Coronapandemin är orsaken till bristen på komponenter till elfordonen, enligt företaget, och det är kablage till batterierna i Inziles lätta ellastbilar, – som kan användas som ex arbetsfordon eller för elektriferad paketutlämning, som inte kommer fram till Inziles fabrik i Västervik.

– Vår leverantör får inte fram det material de behöver för sin tillverkning, dessutom är logistikflödet försenat, förklarar Inziles CFO Peter Wergens på mejl.

Sourcar från Kina

Inzile tillverkar en eldriven lätt lastbil – Pro4 – som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

Inzile sourcar komponenterena främst från Kina, och de är specifika för elfordon. Utan dessa kommer företaget, som grundades 2012 och börsnoterades på Nasdaq 2019, bara kunna färdigställa en tredjedel av produktionsmålet 2020.

Ragnar Åhgren. Foto Inzile.

Corona inverkar på logistiken

– Vi förutser att leveranserna av de komponenter som är försenade successivt återupptas under Q4 2020 och Q1 2021. Vi reserverar oss dock för ovissheten i Coronapandemins fortsatta utveckling och den inverkan detta kan få på logistik och leveranser, kommenterar Inziles vd Ragnar Åhgren.

Detta innebär att omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten kommer att vara leveransklara först under första kvartalet 2021.

Med erforderligt material och komponenter i lager skulle Inzile redan under fjärde kvartalet i år kunna nå en produktionstakt om 1000 fordon per år. Enligt bolagets ursprungliga planer skulle denna produktionstakt nås först till år 2022.

– Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma. Glädjande är att de kunder som fått leverans av våra fordon är mycket positiva till de möjligheter fordonet ger, d.v.s. konceptet fungerar väl, kommenterar Inziles vd Ragnar Åhgren.