Konecranes lanserar automatisk containerlagring

Konecranes lanserar automatiska containerlager tillsammans med Pesmel.

Konecranes har i samarbete med finska Pesmel tagit fram en ny lösning för automatiserad containerhantering för lager, där containrar lagras i höghyllor, upp till 14 på höjden, vilket minskar lagerytbehovet med 80 procent.

Avsiktsförklaringen tecknades i november och i lösningen hanteras containrar helt automatiskt i lagerbyggnader med höghyllor, där de staplas upp till 14 på höjden. Detta minskar utrymmet som krävs för containrarna med upp till 80 procent. Automatisk containerspårning ingår i hanteringssystemet och kan enkelt integreras i anläggningens övergripande logistikhanteringssystem.

– Flera logistikverksamheter och distributionscenter hanterar stora mängder ankommande och utgående containrar med stor operativ komplexitet och ökande brist på mark som kan användas. Containerhanteringslösningen för lager från Konecranes och Pesmel skapar ordning i containerkaoset, samtidigt som den eliminerar komplexiteten, ökar genomströmningen och i hög grad minskar utrymmet som krävs för containrar vid logistik- och distributionscenter, säger Tero Vallas, affärsutvecklingschef, Konecranes hamnlösningar i ett pressmeddelande.

Konecranes, med säte i Finland, är verksamma globalt inom olika typer av kran- och lyftlösningar för verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro, och koncernen har omkring 16 500 anställda i 50 länder.

Pesmel grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Finland och levererar materialhanteringslösningar till olika typer av lager- och tillverkningsanläggningar, med kunder främst inom pappersmassa, papper, metall och däcktillverkning. Containerfrakten förväntas växa i framtiden, både vad gäller volym och snabbhet. Ju bättre containrarna kan hanteras vid logistik- och distributionscenter, desto bättre kan kunderna betjänas, menar Tony Leikas, vd för Pesmel:

– Samarbetet med Konecranes är en utmärkt möjlighet att ta vår teknik för lager med höghyllor till ett nytt affärsområde, kommenterar Tony Leikas.