Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Mat.se och Mathem

Konkurrensverket har idag godkänt Mathems övertagande av Mat.se, vilket betalas med aktier och gör Axfood-koncernen till näst största delägare i Mathem. I affären ingår även ett sjuårigt avtal mellan koncernens inköps- och logistikbolag Dagab och Mathem.

I december 2021 ingick Axfood ett avtal om att avyttra verksamheten i Mat.se till Mathem, mot betalning i nyemitterade aktier i Mathem, som en del i ett strategiskt partnerskap. Genom affären blir Axfood den näst största ägaren i Mathem, efter Kinnevik, med en ägarandel på 16,5 procent. Köpeskillingen uppgår till 688 miljoner kronor.

Transaktionens genomförande var villkorad av godkännande från Konkurrensverket, som igår meddelade att affären godkänns. Transaktionen slutförs den 1 mars i år och koncernen kommer vara representerad i Mathems styrelse med en ledamot.

– Det här är en bra och logisk affär på många sätt, och det är glädjande att Konkurrensverket nu gett sitt godkännande till den. Mathem här idag störst inom segmentet med renodlade hemleveranser, och Mat.se är en stark och innovativ renodlad e-handelsaktör med en tydlig position inom hållbarhet. Genom samgåendet skapar vi förutsättningar för samarbete och synergier som innebär ett mer konkurrenskraftigt erbjudande, kommenterar Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

I samband med affären tecknade Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab ett sjuårigt leverans- och samarbetsavtal med Mathem avseende inköp, sortiment och logistik. Den lager- och transportverksamhet som Dagab idag tillhandahåller Mat.se ingår inte i affären.