Konkurrensverket granskar Bergendahlsaffären

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Axfoods förvärv av Bergendahl Food – Bergendahlskoncernens partihandel.

Fem aktörer dominerar idag den fysiska dagligvaruhandeln; Ica, Coop, Axfood, Lidl och Bergendahls. 2019 försvann Netto från scenen, och Coop bättrade på sin marknadsandel genom att köpa Nettos 163 butiker i Sverige av danska Salling Group, för att “vinna skalfördelar för inköpsverksamheten och logistiken”. Butikerna har bytt namn, och logistiken flyttat in hos Coop. 

Nästa att försvinna från dagligvarulogistiken lär bli Bergendahls, med City Gross-butikerna, som hade en marknadsandel på 5,3 procent 2019. Bolaget har haft några tuffa år, och 2020 inleddes ett åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten, där man bland annat stängde lagret i Tumba. Bolaget sålde också sitt centrallager i Hässleholm till SLP, och tecknade ett 15-årigt hyresavtal för lokalerna.

I början av juni blev det klart att Axfoods logistikbolag Dagab förvärvar Bergendahls Food, koncernens partihandel. 

Axfood köper även 9,9 procent av aktierna i City gross, en andel som kan ökas till 30 procent de närmaste åren. Dagab och City Gross har samtidigt tecknat ett 15-årigt leveransavtal, där samarbeten kring bl a sortiment och IT-infrastruktur ingår.

– Digitaliseringen av handeln, med automation och elektrifiering av transporterna kräver oerhört mycket kapital. Den här affären ger oss muskler att expandera och digitalisera, berättar Bergendahls vd Lars Ljungälv, i Dagens Logistik nr 2 2021.

Konkurrensverket granskar affären ytterligare

Affären, som är värd 1,8 miljarder, ska konkurrensprövas och enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till koncentrationen krävs därför ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket har därför nu beslutat att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Senast den 12 oktober 2021 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Bergendahls Food, har varit en viktig aktör i den svenska detaljhandeln, och distribuerar förutom till sina egna kedjor även till cirka 170 fria handlare och e-handelsaktörer. En av dessa är Mathem, som i november förlängde sitt kontrakt till slutet av 2022. Mathem hade fram till 2017 Axfood som grossist, men bytte till Bergendahls när Axfood köpte konkurrenten Mat.se. Att Axfood nu tar över distributionen till sin egen konkurrent, väcker frågor om hur de oberoende aktörerna kommer att hantera sin försörjning framåt.

Andreas Strandsten på analysföretaget Delfi, som står bakom rapporten Dagligvarukartan, är oroad. 

 – Jag kan förstå att Bergendahls gör det här. Men sen är det ju inte så bra för marknaden, som blir ännu mer oligopol-artad än den varit tidigare. Ur leverantörernas synvinkel blir det nu ännu färre aktörer att sälja sina varor till, ur konsumentsynpunkt blir det också mindre valmöjligheter, säger Anders Strandsten i DL nr 2 2021.

Av Hilda Hultén