Konkurserna ökade i augusti – men minskade inom transportbranschen

Enligt ny statistik från informationsföretaget UC ökade antalet konkurser i Sverige med 14 procent i augusti, jämfört med samma period förra året. Men det skiljer sig åt mellan branscherna, inom transport minskade nämligen konkurserna med 32 procent. Men det kan vända under hösten.

Antalet konkurser bland svenska företag har under året legat på rekordlåga siffror, men nu får de ny fart. Totalt sett har konkurserna ökat med 14 procent under augusti månad jämfört med samma månad 2021.

Konkursstatistik för augusti på regional nivå. Grafik från UC.

Värst har det varit för partihandeln och hotell- och restaurang där antalet konkurser ökat med 53 respektive 71 procent. Detaljhandeln har ökat med 18 procent i augusti. Handeln började se en ökning av antalet konkurser redan i juli och Johanna Blommé, ekonom på UC, spår en mörk höst för handeln.

– Att hushållen har mindre kvar i kassan till följd av minskade reallöner och osäkerhet inför det framtida säkerhets- och energiläget börjar avspeglas på antalet konkurser i landet. Hushållen håller i plånboken för nöjen och konsumtionsvaror när inflationen spås klättra mot nya skyhöga nivåer till hösten. Enligt konjunkturinstitutets senaste mätning är svenska företag och hushållens syn på ekonomin dystrare än det historiska snittet. Minskad konsumtion kommer att slå mot både detalj och partihandeln, kommenterar Johanna Blommé, ekonom på UC, och fortsätter:

– För hotell och restaurang som har haft medvind sedan restriktionerna släpptes i vintras, innebär det här en tragisk vändning där ökade konkurserna är att vänta. En trend som vi nu ser början på med över 70 procent högre antal konkurser under augusti månad än samma månad under pandemiåret 2021.

Transport har lägsta antalet konkurser på fem år

Men även om konkurserna totalt sett ökar så minskar de inom vissa branscher, såsom transport. Under juli månad minskade konkurserna med hela 69 procent jämfört med föregående år, under augusti har minskningen fortsatt med 32 procent. Ser man till hela året så här långt har konkurserna minskat inom branschen med 18 procent under perioden januari till augusti, jämfört med 2021. Men Johanna Blommé tror inte transportsektorn kan slappna av för det.

– Att det går så bra för transportsektorn är såklart förvånande med tanke på energi- och bränslepriserna och fortsatt förekommande logistiska flaskhalsar. Samtidigt så är det en bransch som är väldigt nära förknippad med läget för svenskt näringsliv och inte minst industrin i övrigt, kommenterar Johanna Blommé.

– SCBs senaste mätning visar på positiv tillväxt för svensk ekonomi under det senaste kvartalet, och så länge ekonomin står sig stark så finns det råvaror, komponenter och produkter att frakta. Det håller transportindustrin vid liv. Men jag har svårt att se att inte också transportsektorn kommer att drabbas av ekonomiska utmaningar till hösten.