Konkurserna upp 18 procent – lugnare ökning

I maj gick 877 aktiebolag i konkurs. Det är högsta konkurssiffran för maj på 30 år men ökningstakten minskar och det finns en svag ljusning för både restaurang och partihandel, det skriver kreditföretaget Creditsafe.

Under maj gick 877 aktiebolag i konkurs, jämfört med 745 under samma period förra året och en ökning med 18 procent. Det är högsta siffran för maj på 30 år, sedan finanskrisen 1994. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen denna månaden var 5,8 miljoner.

10 största konkurserna i maj 2024. Källa Creditsafe.

Totalt har 4 578 aktiebolag gått i konkurs under januari till maj. Det är 49 procent fler än förra året och nästan en fördubbling jämfört med för två år sedan.

– Vi tror och hoppas att de höga konkursnivåerna har börjat stabilisera sig något. Det finns många signaler som pekar på att ekonomin går åt rätt håll, till exempel räntesänkningar som bör bidra till ökad köpkraft och lägre kostnader för företag, däremot kommer vi fortsatt vara på höga nivåer när det gäller antalet konkurser under året. Jag förväntar mig att vi först under fjärde kvartalet kommer att kunna se mindre procentuella ökningar, kommenterar Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Bygg- och fastighetsbranschen är fortsatt hårt drabbade av konkurser och uppvisar stora ökningar under maj. Samtidigt är bilhandlare den bransch som ökat mest hittills i år (82 procent). Hotell- och restaurang uppvisar under maj en positiv utveckling, med en minskning av antalet konkurser på 12 procent – den första minskningen på länge. På årsbasis är dock uppgången fortfarande 53 procent. Även antalet konkurser inom partihandeln minskade med hela 49 procent i maj.

Antalet anställda som drabbades under maj var 2 543 personer – en ökning med 39 procent jämfört med förra året. Sett till hela året har 13 758 personer drabbats när deras arbetsgivare gått i konkurs, en ökning med hela 57 procent.