Konsumenterna föredrar “ute”-boxar framför hemleverans

Iboxen har gjort en konsumentundersökning som visar att konsumenter hellre hämtar sina varor i en leveransbox utomhus, än i en butik eller genom att ta emot hemleverans.

– Det förvånar inte mig, säger Erik Sandberg, professor i logistik vid Linköpings universitet.

En ny undersökning som utförts av marknadsundersökningsföretaget Norstat på uppdrag av infrastrukturföretaget Iboxen visar att konsumenter hellre hämtar ut sina varor från en leveransbox stående utanför bostaden än hos ett ombud eller en box som står inne i en butik.

– En stor fördel med boxen jämfört med paketombud är som jag ser det att man “slipper” vänta in personlig service, kommenterar Erik Sandberg undersökningen.

Hellre utebox än hemleverans

Undersökningen, som besvarats av 500 svenskar, visar också att de svarande föredrar leverans till en paketbox framför en hemleverans, förutsatt att boxen finns utomhus nära bostaden.

– Den stora trenden idag inom e-handelsleveranser är fortsatt “convenience”. Resultatet indikerar att convenience inte enbart handlar om “att få hem grejerna”, utan också om hur. Jag tolkar resultatet som att boxen innebär fördelar gentemot hemleverans, framför allt tack vare att kunden själv kan styra över när paketet ska tas emot, säger Erik Sandberg.

Erik Sandberg. Foto Teiksma Buseva/LiU

Det finns också en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till när det gäller hemleverans , menar han.

– Då det ligger utanför dörren finns risk för skador och stöld – i boxen däremot ligger det tryggt förvarat tills man är redo att ta hand om det, säger Erik Sandberg.

Endast 8,2 procent av de tillfrågade föredrar att få sitt paket levererat till ett ombud.

– Det förvånar inte mig. Det kan såklart finnas tillfällen då man vill hämta i till exempel butik, om man vill fråga saker eller är osäker på tillbehör som behöver kompletteras till det stora köpet. Men som sagt, convenience-trenden innebär att allt fler vill få hem det eller till en box nära bostaden.

Undersökningens resultat tyder också på att vilket transportbolag som levererar varan är av underordnad betydelse för konsumenterna. 

Att utnyttja paketboxar för privat användning, så kallad C2C, menar Erik Sandberg talar för boxarna i ett längre perspektiv.

– Det innebär intressanta möjligheter för leveranser och tjänsteutbyten mellan privatpersoner. I dessa cirkulära tider tror jag detta kan komma att utnyttjas mycket mer framöver, men än så länge är det ganska outvecklat. Dels behöver konsumenter få upp ögonen för detta, dels återstår nog en del tjänsteutveckling bland aktörerna i branschen, säger han.

Frågor och resultat från undersökningen:

Om du skulle ha en paketbox utomhus, i närheten av din bostad hur skulle du föredra att få dina paket?

 • Till boxen 42.5 %
 • Hemleverans 29.8 %
 • Till ett ombud 8.2 %
 • Till ett digitalt ombud (paketbox i butik, köpcenter eller liknande) 7.0 %
 • Till fysisk butik 1.4 %
 • Lämnas utanför ytterdörren 8.9 %
 • Vet ej 2.2 %

Om du har valt att hämta paket i en butik hur skulle du helst vilja göra det?

 • Via person som står i kassan/informationsdisken 16.9 %
 • Via en paketbox inne i butiken (som endast är tillgänglig när butiken är öppen) 37.2 %
 • Via en paketbox som står utanför butiken (som är tillgänglig även om butiken är stängd) 42.7 %
 • Vet ej 3.2 %

Vilken betydelse har det för dig som konsument vilket transportbolag som levererar ditt paket?

 • Inte alls, så länge jag kan välja hur jag ska få mitt paket 38.0 %
 • Inte alls, så länge det är fri frakt 32.8 %
 • För mig är det viktigt att välja vem som levererar mitt paket 5.2 %
 • Vill kunna välja vem som levererar och även hur jag ska få mitt paket 21.3 %
 • Vet ej 2.8 %


Undersökningen utfördes på webben med hjälp av en panel som satts ihop av Norstat, Sveriges ledande företag inom marknadsundersökningar. Undersökningen stängdes när 500 svenskar svarat.