Konsumentverket till attack mot lagerlös e-handel

Konsumenterna riskerar att komma i kläm hos näthandlare som låter leverantören sköta logistiken, s k dropshipping. En ny granskning av 18 webbplatser som Konsumentverket genomfört visar på utbredda problem, brister och överträdelser inom alla undersökta områden.

Dropshipping är en allt vanligare affärsmodell bland näthandlare, som innebär att det säljande företaget inte har något eget lager. I stället finns lagret hos leverantören, som skickar varan direkt till konsumenten när köpet genomförts i säljarens webbshop. Företaget som ansvarar för webbshopen, och som konsumenten ingår avtal med, hanterar varken paketeringen eller leveransen utan endast webbplatsen och marknadsföringen av varorna.

Snabbväxande e-handelsmodell

Dropshipping utgjorde 8 procent av den globala e-handeln 2019. Källa ecommercefuel.com

2020 uppskattades den globala dropshipping-marknaden omsätta 128 miljarder USD, och marknaden väntas växa med 32 procent per år mellan 2021 och 2026, enligt analysföretaget Datamarketforecast.

Enligt e-handelsnätverket ecommercefuel.coms senaste trendrapport utgjorde droppshipping ungefär 8 procent av den totala globala e-handelsmarknaden 2019, och försäljningsomsättningen ökade med drygt 44 procent mellan 2018 och 2019.

Dropshipping är inget nytt fenomen, utan har används under årtionden i olika former, inte minst av klassiska handlare som använder modellen för att utöka sitt produktsortiment. Ett klassiskt exempel är Ikea, som använder modellen för att kunna sälja färger och modeller av sina möbler som säljs i låga kvantiteter. Ett annat område där dropshipping används flitigt är bland de nya “marknadsplatserna”, som samlar flera varumärken och butiker under ett paraply, där Stadium är ett svenskt exempel.

Enligt Arne Andersson, senior e-handelsrådgivare på Svensk Digital Handel, har Dropshipping både för- och nackdelar.

Arne B Andersson. Foto SDH

– Jag har ju mest tittat på dropshipping ur handlarnas perspektiv. Modellen innebär att tröskeln till att börja med e-handel blir väldigt låg, eftersom man inte behöver bygga upp någon egen logistik. Samtidigt finns det risker med att låta leverantörerna sköta logistiken, det är svårt att få kontroll över leveranserna, och därmed kundupplevelsen, och ofta är leverantörerna inte vana vid B2C-leveranser. Olika företag är olika duktiga på det här med dropshipping, konstaterar Arne B Andersson, och tipsar om en intressant artikel på temat hos vox.com.

Innebär konsumentrisker

Dropshipping är en tillåten affärsmetod i Sverige, men i höstas uppmärksammade Konsumentverket att dropshipping kan leda till en rad olika problem för konsumenter.

Bland annat pekade Konsumentverket på att nätbutiker som använder dropshipping kan få konsumenter att tro att de köper sina varor inom Norden eller EU, när leveranserna egentligen kommer från exempelvis Asien, genom en tredje part. Och om problem uppstår med leveransen är dropshipping sällan fördelaktigt för konsumenten, menar Konsumentverket.

Utbredda problem och brister

Konsumentverkets nya granskning av 18 webbplatser, visar på utbredda problem, brister och överträdelser inom alla undersökta områden. Verket lyfter särskilt fram tre områden där konsumenten kommer i kläm och riskerar att drabbas extra mycket på grund av företagens brister:

  • Webbplatser stängs ner så att konsumenten inte kan komma i kontakt med företaget. Eftersom företaget är ansvarigt för ursprungliga fel i varan i tre års tid gör det att konsumenter inte kan använda sina lagstadgade rättigheter. Flera av de granskade webbplatserna har redan stängts ner efter Konsumentverkets granskning.
  • Utebliven information om tillkommande kostnader som avser importmoms och tullavgifter. Konsumenter får ofta betala mer för varorna än de har trott vid beställningen. Det kan ses som vilseledande marknadsföring.
  • Hantering av ångerrätts- och reklamationsärenden. Stora brister i hantering och egna regler för ångerrätt och reklamation som inte stämmer överens med lagens krav.

– Det här är tre områden där vi sett särskilt stora problem med dropshipping, där problemen är allvarliga och det sker många överträdelser. Syftet med den här granskningen är att vi vill sprida kunskap bland konsumenterna om riskerna. Man behöver vara uppmärksam på att det kan vålla stora problem att handla på de här webbplatserna, säger Daniel Eliasson, jurist på Konsumentverket och medförfattare till rapporten.

I Konsumentverkets granskning finns en lista på de 18 webbplatser om granskats, där bland annat fruugo.se och toppenprylar.se finns med bland de granskade sajterna. Undersökningen kommer att användas som grund i Konsumentverkets fortsatta tillsynsarbete inom området.

– Vi har utgått ifrån de anmälningar och klagomål som vi fått in när vi valt ut vilka sajter vi granskat. I höst planerar vi att gå vidare med uppföljningen och inleda tillsynsärenden mot företag som inte följer reglerna, säger Daniel Eliasson.

Arne B Andersson uppmuntrar Konsumentverkets initiativ att titta närmare på dropshipping-området:

– Jag tycker Konsumentverket gör helt rätt som går in och highlightar problematiken. Logistiken har fått ett ökat fokus i handeln de senaste åren, men med alla nya företag som bygger sin försäljning på influencer marketing och social shopping som växer fram nu så är jag lite orolig att logistiken ska falla tillbaka och hamna i skymundan igen.

Av Hilda Hultén