Körförbud för elsparkcyklar på gångbanor

Först ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, nu beslutar regeringen att de även ska få körförbud på gångbanor. Båda förbuden börjar gälla den 1 september.

I juni beslutade regeringen om ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, för att komma underfund med slarvigt parkerade fordon som blir en säkerhetsrisk. Nu har de även fattat beslut om körförbud för elsparkcyklar på gångbanor.

Genrebild av elsparkcykel i Lund. Foto News Øresund/Emil Persson.

– Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Tillsammans med parkeringsförbudet kommer det här förslaget förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I och med ändringen kommer samma regler som gäller för traditionella cyklar och elcyklar även gälla för elsparkcyklar och andra icke självbalanserande eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli penningböter.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2022, alltså samtidigt som parkeringsförbudet för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.