Kraftig godsökning via Münchens flygplats

Ca 90 procent av godset som hanteras via Münchens flygplats kommer vanligtvis som last i passagerarflyg. Under pandemin har dock antalet passagerarflyg minskat drastiskt medan mängden rent godsflyg till flygplatsen ökat med nästan 40 procent.

Ett flygplan lyfter från Münchens flygplats. Foto Flughafen München GmbH

Allt fler aktörer satsat på rent godsflyg via München, bland annat har DB Schenker lagt till nya godsflygrutter. Fram till oktober i år har flygplatsen hanterat ca 55 000 ton gods från godsflyg, en ökning med 38 procent jämfört med 2019 innan pandemin. Godsflyget har därmed gått från att utgöra 10 procent av flygplatsens totala godsvolymer till att nu utgöra runt 45 procent.

Godsmängderna via München väntas fortsätta öka. Inför nästa år planeras redan flera nya godsförbindelser från München, samtidigt som mängden gods via passagerarplan förväntas öka i framtiden när flera långflyg till Nord- och Centralamerika återupptas.

–  Med tanke på södra Tysklands export-orienterade ekonomi och dess nära kopplingar till marknader och produktionsplatser över hela världen ser jag fortfarande betydande utvecklingsmöjligheter för vår flygplats här, kommenterar Jost Lammers, vd för Münchens flygplats.