Kraftigt minskad trafik på Öresundsbron

Trafiken på öresundsbron minskade med 40 procent under första halvåret 2020, i coronapandemins spår. Godstrafiken har påverkats minst, med ett tapp på 4 procent.

Trafiken och intäkterna på öresundsbron minskade totalt med knappt 40 procent under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 362 miljoner DKK, vilket är en nedgång på 202 miljoner DKK.

Ända sedan mitten av mars har brotrafiken tydligt påverkats av coronapandemin och omvärldens insatser för att begränsa smittspridningen – inte minst Danmarks skärpta inreseregler och gränskontroll. I takt med att samhället nu öppnat upp mer märks en återhämtning i trafiken, men i slutet av juni var det fortsatt en total trafiknedgång med mer än 50 procent.

– Trafikraset på Öresundsbron fortsätter in i det tredje kvartalet och vi vet att coronakrisen får en stor och negativ påverkan på hela årets trafik och resultat, kommenterar Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

– Osäkerheten om hur länge situationen fortsätter gör det svårt att göra prognoser för årets resultat, men nuvarande bedömning är ett resultat före värdeförändring som är 500–600 miljoner DKK lägre än fjolårets resultat på 1 281 miljoner DKK.

Järnvägen opåverkad

– Godstrafiken har rullat relativt opåverkad under hela coronakrisen, säger Caroline Ullman-Hammer.

Intäkterna från vägtrafiken minskade med 213 miljoner till 459 miljoner DKK under perioden. Järnvägsintäkterna påverkas inte av trafikvolymer utan räknas årligen upp genom prisindex – under det första halvåret ökade intäkterna med 1 miljon till 257 miljoner DKK.

Sett till trafikslag var det som väntat godstrafiken som påverkades minst under det första halvåret, med en nedgång på 4 procent jämfört med samma period i fjol, medan buss- och personbilstrafiken drabbats mest och visar ett fall på 64 respektive 43 procent under perioden.

Från den 16 mars till mitten av april (vecka 12-16) föll totaltrafiken med omkring 70 procent jämfört motsvarande veckor i fjol, medan nedgången var runt 60 procent från den 20 april till första halvan av maj (vecka 17-20). Sedan mitten av maj till det första halvårets utgång var totaltrafiken ungefär halverad.

Sedan inresereglerna lättats har svensk fritidstrafik ökat marginellt. 

– Danskar har bidragit mest till återhämtningen av trafiken på bron. Vi ser positivt på lättnaderna som gjorts för gränsregionerna, vilket är ett steg mot en mer normal trafik, och att godstrafiken rullat relativt opåverkad under hela coronakrisen, säger Caroline Ullman-Hammer.