Kraftsamlar för hållbar e-handel

I augusti startade Closer och Relog en ny satsning, där offentliga och privata aktörer kan samlas för att driva utvecklingen mot hållbar e-handel.
– Vi blir en neutral part som samlar aktörer som inte annars har någon naturlig arena för att mötas, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer.

E-handeln förändrar vårt sätt att konsumera och leva. Utvecklingen driver transportbehov, och e-handelns påverkan på hållbarhet och klimat är därför omdiskuterad.
– Hållbar e-handel är på många sätt en paradox, då handel som den ser ut idag med linjär försörjning i sig inte är hållbar, så hur skulle då e-handeln kunna vara det? säger Daniel Hellström, docent och forskningsledare på Relog vid Lunds universitet.
Ett område där e-handeln kan göra en insats är på transportområdet, menar han:
– Genom e-handeln blir transporten mer synlig och det blir ett helt annat driv i utvecklingen när fler konsumenter efterfrågar gröna leveranser. E-handeln har möjlighet att ta ledningen och driva utvecklingen där, vilket i förlängningen kan spilla över även på den traditionella handeln. Jag tror att kunderna kommer att bry sig om hur varan transporterats även till butik i framtiden.

Det finns en stor vilja att samarbeta kring de här frågorna

Daniel Hellström Foto Hilda Hultén

Treårig innovationssatsning
I augusti inleddes en treårig, Vinnova-finansierad satsning för att skapa en resurseffektiv, hållbar e-handel i Sverige. Satsningen har en budget på nio miljoner kronor, dels till att stödja aktörer i att forma och driva samverkansprojekt och att finansiera projektidéer. Med i satsningen finns en bred palett av samarbetspartners, allt från e-handlare, varuägare, logistikbolag och mjukvarubolag till fastighetsägare, städer och kommuner. Satsningen har redan lett till flera nya initiativ och projekt, bland annat har två pilotprojekt och två nya forskningsstudier dragit igång.
– Det finns en stor vilja att samarbeta kring de här frågorna, vi har redan omkring 70 bolag och aktörer som är engagerade i satsningen, och välkomnar fler hela tiden, säger Josephine Darlington, projektledare för satsningen på Closer.
Closer och Relog driver satsningen gemensamt, där Closer har sin spetskompetens inom logistik och transporteffektivitet, och Relog inom förpackningslogistik och returer.


Standard för fossilfria leveranser
Satsningen samarbetar också med Svensk Digital Handel kring att skapa en branschstandard för fossilfria e-handelsleveranser. I oktober hölls en gemensam workshop kring frågan där en rad e-handlare och distributörer deltog. En utmaning med dagens e-handel är att systemen byggts för att leveranserna ska vara så snabba som möjligt, menar Daniel Hellström.
– Forskningen visar att en snabb leverans ger en ökad försäljning och färre returer, så det finns ett intresse från e-handlarnas sida att driva på mot maxhastighet i logistiksystemen. Man säger att det är för att kunderna vill ha det så, men det är kanske inte alltid helt sant. Det vi däremot kan se i forskningen är att det är viktigt att hålla leveranslöftet, alltså att varan kommer i utlovad tid.

En snabb leverans ger en ökad försäljning och färre returer, så e-handlarna har intresse av att driva på mot maxhastighet i logistiksystemen.

Lätt för konsumenterna göra rätt
Enligt Josephine Darlington finns många retailers som underlättar för konsumenterna att göra hållbara val, och nämner Norrgavel som gott exempel, ett företag som designar möbler som ska vara livet ut och gärna hålla över flera generationer.
– När jag beställde av dem fick jag beskedet att min vara skulle komma ”nästa gång lastbilen går till Göteborg”. Det är ett bra sätt att förhålla sig till leveranser, att de sker när det är som mest hållbart, och att det finns alternativ till ”så snabbt som möjligt”.
En knäckfråga för att e-handeln ska bli hållbar är att det måste vara lätt för konsumenterna att göra rätt, menar Daniel Hellström.
– Vi tittar bland annat på cirkulära lösningar där konsumenterna kan använda samma emballage som man får en ny vara i för att skicka en vara i retur, skänka eller sälja vidare, ett slags ”pass it online”-system. Vi behöver bygga de här enkla, gemensamma lösningarna där produkter effektivt kan återföras till systemet. Det mest ohållbara är ju när en produkt ligger oanvänd i någons garderob.

Av Hilda Hultén

Ett svar på ”Kraftsamlar för hållbar e-handel

Kommentarer är stängda.