Krispaket välkomnas av Svenskt näringsliv

– Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs nu tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, kommenterar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke regeringen och samarbetspartiernas första krispaket för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

Antalet svenska företag som påverkas negativt av Coronaviruset har ökat jämfört med förra veckan. För vissa företag är det materialförsörjning och produktion som störts. För andra är det en efterfrågekris där försäljningen minskar.

– Erfarenheten från finanskrisen var att möjligheten att senarelägga skatteinbetalningar spelade en viktig roll för företagen att hantera problem med likviditeten. Nu införs motsvarande möjlighet, vilket är bra. Det är även bra att statligt ägda ALMI ges utökade möjligheter att ge krislån till företag i drabbade branscher. Det är nu viktigt med en hög hastighet i genomförande, kommenterar Jan-Olof Jacke åtgärderna.

– En effektiv krishantering syftar till att mildra de negativa effekterna på företag och jobb. I takt med att vi ser konsekvenserna i olika drabbade branscher behövs beredskap för ytterligare åtgärder. Dagens paket kommer därför att behöva följas upp, säger Jan-Olof Jacke.