Tveksamt om regeringen kan hjälpa Cementa

Branschen har varnat för byggstopp i all typ av byggande om Cementa inte får förlängt tillstånd i gotländska Slite. Samtidigt växer kritiken från experter mot bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt en granskning av DN. Nu sitter regeringen i krismöten.

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om utvidgad brytning vid kalkbrottet i Slite på Gotland med hänvisning till att bolagets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var bristfällig. Ansökan hade tidigare beviljats i januari 2020 men överklagades kort därefter av 18 motparter, bl a Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, vilket ledde till avvisningen av ansökan.

Cementa svarade med ett eget överklagande till Högsta domstolen. De menar att beslutet var oväntat och har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen. Men DNs granskning visar att har kritiken har funnits där i tre år utan att bolaget gjort något åt den.

Risker för grundvattnet
Framför allt handlar kritiken om att bolaget inte tillräckligt har utrett hur stor påverkan kalkbrottet skulle ha på grundvattnet. Där är Länsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket eniga: Det finns risk både för att saltvatten tränger in i grundvattnet och att grundvattnet i sig sjunker betydligt mer än vad Cementa har beräknat.

Thomas Lind, affärsområdeschef Cement inom Heidelbergkoncernen norra Europa, medger till tidningen att bolagets MKB har fått kritik ända sedan början. Han ifrågasätter samtidigt själva kritiken:

– Vi har jobbat med den expertis som anses vara bland den främsta i landet. Sedan är det alltid så att det finns meningsskiljaktigheter längs vägen.

Hoppas på regeringen
Bolaget försöker nu hitta alternativa källor till råvaror för fabriken i Slite för att lindra effekterna om tillståndet löper ut. De menar dock att det inte räcker för att täcka upp bortfallet. Därför sätter de sitt hopp till regeringen och näringsministerns möten under dagen med näringsutskottet och branschföreträdare. Enligt experter som DN talat med är det dock tveksamt om regeringen faktiskt kan göra något.