Kronans e-handelslager: ett år efter start

Våren 2023 öppnade apotekskedjan Kronan ett nytt e-handelslager på 14 000 kvm i Enköping. “Det har rullat på bra sedan start” berättar Dan Adolfsson, logistikchef på Kronans Apotek.

Kronans Apotek är Sveriges största apotekskedja sett till antal apotek med drygt 500 apotek, och ägs gemensamt av grossisten Oriola och Litauiska Euroapotheca efter sammanslagningen med Apoteksgruppen 2022. Med en omsättning på omkring 12 miljarder SEK så är bolaget Sveriges tredje största apotekskedja sett till total omsättning, efter Icas Apotek Hjärtat och statliga Apoteket AB. På e-handelssidan är man trots stark tillväxt de senaste åren en relativt liten aktör fortfarande; där dominerar Apotea marknaden med närmare 50 procents marknadsandel.

Kronan hade tidigare sin e-handel i ägarkoncernen Oriolas distributionscenter i Enköping, men för ett år sedan gick flytten av e-handelslogistiken till ett ca 14 000 kvm stort, eget lager i Enköping.

– När jag kom in i bolaget 2018 hade vi e-handeln på 400 kvm yta i Oriolas lager, sedan flyttades den runt i huset åtta gånger tror jag, tillslut hade vi 4 400 kvm lageryta. Beslutet att flytta ut e-handelslogistiken till ett eget lager togs baserat på våra tillväxtmål; vi behövde plats att växa e-handeln på och det har vi fått. De lagerytor vi har nu räcker i åtminstone 6–7 år till skulle jag tro, berättar Dan Adolfsson.

Exakt hur stor andel e-handel Kronan har idag kan han inte berätta, men verksamheten växer på ungefär “enligt planen”.

Räcker 6–7 år till

Kronans nya e-handelslager ligger i en totalt 23 000 kvm stor fastighet i Enköping som Logicenters äger, och där de övriga ytorna står tomma. Bolaget flyttade in i de nya lokalerna under våren 2023.

– Vi har mer plats än vi behöver idag, men har valt att fylla golvytorna istället för att installera pallställ. Det har hänt en del sedan vi öppnade för ett år sedan, bland annat har vi adderat en del packautomation och transportbanlösningar. Plocket sker fortfarande manuellt i plockrundor, men vi tittar såklart på automation som ett möjligt alternativ framåt, säger Dan Adolfsson.

Främst egen personal

Idag har Kronans e-handelslager i Enköping omkring 20 000 artiklar i lagret, med en kapacitet för ca 40 000 artiklar totalt. Totalt jobbar mellan 70 och 120 personer på lagret, beroende på säsong, berättar Dan Adolfsson.

– Tidigare hade vi bara extern personal i e-handeln, förutom farmaceuterna som är egenanställda. Vi gick också på ett gemensamt bemanningsavtal med Oriola fram till 2021, då vi skrev vi egna avtal med bemanningsföretagen. Under det här senaste året har vi laborerat med vad som är en rimlig nivå i mixen mellan egen och inhyrd personal. Vi har landat i en lösning där omkring 75 procent av personalen är egen och 25 procent extern.

Att rekrytera kompetens är en utmaning, inte minst farmaceuter som är en bristvara i hela landet, men det finns även utmaningar på logistiksidan.

– Det är jättesvårt med farmaceuter, men jag tycker att vi har lyckats bra. Enköping har småstadens fördelar när det kommer till lojalitet och vi har relativt låg personalomsättning. Sen får vi se hur det blir med konkurrensen om personalen när alla de lagerytor som byggs här i Enköping nu fylls med verksamhet.

Bemannar med Pokayoke

Fram till december 2023 så hade bolaget avtal med Manpower och Uniflex kring lagerbemanningen, men från årsskiftet har Kronan skrivit ett nytt bemanningsavtal med Pokayoke.

– Vi ville ha en specialiserad bemanningspartner som förstår vår verksamhet och Pokayoke är ju specialiserade inom e-handelslogistik, så det kändes som rätt partner för oss, konstaterar Dan Adolfsson.

För Pokayoke betyder Kronans Apotek ytterligare en viktig kund i regionen, och en stabil bas för verksamheten i Enköping och Eskilstuna. Samarbetet inleddes 1a januari 2024 och Pokayoke arbetar nu med att bygga upp den rätta bemanningspoolen för Kronans Apotek.

– Det är väldigt kul att få äran och uppgiften att stötta Kronans Apotek i dess ambitiösa framtida resa, kommenterar Pokayokes vd Johannes Gussander.

Av Hilda Hultén