Kronans e-handel flyttar till eget lager i Enköping

Finska läkemedelsgrossisten Oriola tar upp kampen den snabbväxande e-handeln med apoteksvaror med bl a Apotea genom att flytta ut e-handelslagret för sin apotekskedja Kronan till ett separat, nybyggt lager i Enköping på 15 000 kvm, som Logicenters bygger.

Den svenska apoteksmarknaden genomgår en snabb omvandling mot e-handel. Pandemin har påskyndat förändringen och under första halvåret 2021 nådde e-handelns andel 18 procent av all försäljning på apoteksmarknaden i Sverige.

För att stödja tillväxten för e-handel, investerar Oriola i ett nytt lager för e-handelsverksamhet i Enköping, Sverige. Det nya lagret kommer att leverera onlinebeställningar till kunder i apotekskedjan Kronans Apotek, som Oriola äger.

– Vår e-handel växte med 85 procent år 2020 och planen är att fortsätta snabb expansion. För att bli en av de bästa aktörerna inom e-handel på apoteksmarknaden måste vi öka kapaciteten i vårt e-handelslager. Investeringen kommer också att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre flöden och processer för att öka lönsamheten i e-handeln och stödja dess fortsatta utveckling, kommenterar Elisa Markula, vd Oriola och Kronans Apotek.

För närvarande finns lagret för e-handel i Oriolas distributionscenter i Enköping. Det nya lagret som Logicenters bygger är totalt 20 000 kvm, där Kronan hyr cirka 15 000 kvadratmeter med möjlighet att expandera. Satsningen frigör också kapacitet för Oriolas övriga distributionsverksamhet. Oriola hyr anläggningen av Logicenters.

Byggprojektet påbörjas under hösten 2021 och det nya e-handelslagret kommer att stå klart under andra halvan av 2022. Lagret kommer att byggas enligt BREEAMs hållbarhetsmodell och certifieringar för att säkerställa bästa möjliga miljöprestanda.

Den nya e-handelslagret kommer att placeras vid Eva Ekebladsgatan i Enköping med goda transportmöjligheter