Krönika: “Att inte värna lagermedarbetarna vore ett rejält skott i foten för Amazon”

Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart.

Ur Dagens Logistik nr 3 2020 – läs mer här.

Amazon har till stora delar byggt sin framgång på att etablera lager. I den uttalade besattheten att tjäna sina kunder har man i raketfart uppfört nya lager eller så kallade ”fulfillment centers”. Tidigt insåg Amazon lagrets betydelse i att åstadkomma rätt leveransupplevelse, vilket på hemmamarknaden USA har gett dem ett närmast ointagligt försprång på konkurrenterna.

Amazons ambitioner inom lagerautomation kan ge intrycket att ett Amazonlager sprutar ut färdigpackade order och paket helt utan mänsklig inblandning. En slags hypermodern släck-lampan-lösning som gör lagerpersonal överflödig eller på sin höjd övervakas av en ensam, tillbakalutad operatör. Enda gången lampan är tänd i lokalerna är vid planerade underhåll eller om något strular. En föreställning som inte kunde vara mer felaktig.

Bara sedan pandemiutbrottet har Amazon nyanställt 125 000 heltidsanställda lagermedarbetare. En smått bisarr siffra som inte bara skvallrar om Amazons storlek och otroliga framgångar i pandemins kölvatten utan även beroendet av personella resurser. Till och med i de mest automatiserade fulfillment-anläggningarna har nämligen lagermedarbetaren en betydande och helt avgörande funktion. Med andra ord blir inget uträttat så länge inte lampan är tänd.

På nätet går det att läsa vittnesmål om hur anställda måste använda vattenflaskor för att kissa i när tidspressen inte tillåter ett toalettbesök.

Amazons lageretablering i Sverige har föregåtts av en mängd rykten och spekulationer. Några av de mest elaka har att göra med hur man hanterar sina anställda på lagret. På nätet går det att läsa vittnesmål om hur anställda måste använda vattenflaskor för att kissa i när tidspressen inte tillåter ett toalettbesök. Att verksamheten präglas av ett hänsynslöst arbetstempo som får allvarliga konsekvenser på de anställdas fysiska hälsa. Eller ännu värre, att höggravida förs direkt från lagret till förlossningen för att de inte kunnat få ledigt tidigare och att ambulanser går i skytteltrafik mellan lagret och akuten för att ta hand om skadade lagermedarbetare.

Att det förekommer missförhållanden på Amazons lager håller jag för väldigt sannolikt. Med rakettillväxt och flera hundra tusen anställda i lagerverksamheter över hela världen vore motsatsen nästan orimlig. Att det däremot skulle finnas en medveten systematik i att terrorisera sina anställda utgår jag från inte stämmer – eftersom jag menar att man inte hade kunnat bli den gigant man är utan att kunna värna och behålla kvalificerad personal. 

Att inte ha en hållbar strategi för att attrahera och behålla rätt personal på lagret vore därför naivt, för att inte säga korkat.

Amazon är ett tydligt exempel på hur e-handeln förändrar förutsättningarna för lagrets funktion i logistikkedjan. Fler inser att lager inte bara handlar om kostnader och kapitalbindning utan även service och intäkter. Kommer inte varorna ut på rätt sätt blir kundupplevelsen snabbt lidande och kunderna tappar förtroendet. Omvänt kan rätt prestationer leda till en förbättrad köpupplevelse och ett ökat förtroende hos kunderna. Ett modernt lager är i sin tur beroende av kvalificerad personal. Att inte ha en hållbar strategi för att attrahera och behålla rätt personal på lagret vore därför naivt, för att inte säga korkat. Att Amazon inte skulle göra alla ansträngningar som finns för att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för en lagermedarbetare får därmed antas vara uteslutet. Allt annat vore ett rejält skott i foten.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart.