Krönika: Digitalisering ger mig små röda prickar

Ur Dagens Logistik nr 4 2020 – ute nu!

Jag har tidigare skrivit om att jag kommit på mig själv att provoceras av att läsa och lyssna på företagens goda gärningar för klimatet. Att det brett skrävlas om den egna verksamhetens förträfflighet och heroiska insatser när det kommer till att inte vara en del i att försämra klimatet. Självklart inser jag att allt som görs, oavsett bakomliggande motiv, bidrar till att göra allt lite bättre och att jag därför måste stålsätta mig när företagens skryttrummor ekar. Det är bra att saker händer – jag får med andra ord härda ut.

Jag är så oförbätterligt less på allt snack om just digitalisering

Kanske har det med åldern att göra. Ökad visdom måhända. Eller bara någon form av nygubbig bitterhet. Det finns nämligen andra än mer obetydliga ting som framkallar en form av uppretad sinnesstämning hos mig. En sådan är digitalisering. Inte för att jag inte inser nyttan med ökad digitalisering, utan bara för att jag är så oförbätterligt less på allt snack om just digitalisering. Hur kan du bli mer digital? Hur ser er digitaliseringsstrategi ut? Hur genomför du din digitala transformation? Jag orkar inte.

Det handlar inte om en förnekelse av den moderna teknikens betydelse för att bedriva verksamhet idag och i framtiden. Tvärtom. Även om min omgivning inte skulle beskriva mig som en ”early adopter” som alltid är först med det senaste, så är jag den första att skriva under på att företag och verksamheter behöver anamma digitala verktyg och möjliggörare. Digital teknik bidrar både till förbättringar av befintliga produkter, tjänster och processer och även till att frigöra tid och resurser till att skapa helt nya. Logistikbranschen är under inga omständigheter undantagen.   

Men för oss som arbetar med logistik handlar det i första hand inte om att uppfinna nya digitala verktyg och tekniker. Överallt och i ständigt ökad takt löser icke-logistikerna detta åt oss. Istället handlar det om att ha kunskaper och ett förhållningssätt för att förstå hur nya tekniker och verktyg kan skapa möjligheter inom logistiken. Egenskaper som inte sällan saknas i logistikverksamheter och därför håller tillbaka utvecklingen.

Istället handlar det om att ha kunskaper och ett förhållningssätt för att förstå hur nya tekniker och verktyg kan skapa möjligheter inom logistiken.

Ja, digitalisering har samma påverkan på vår tid som elektriciteten hade för den industriella revolutionen. Ja, att ducka för den digitala utvecklingen och moderna tekniken skulle på sikt ge syrebrist i vilken för övrigt välmående verksamhet som helst. Och ja, ni är många som kan tala om för oss ”analoga idioter” hur vi ska överleva i digitaliseringens tidevarv. Min inkorg fullkomligen översvämmas av erbjudanden om kloka råd och vinnande insatser för att säkerställa min digitala framgång. Denna typ av erbjudanden undanbedes.

För mig är digitalisering i sig inte lösningen och därför en alldeles för bred och luddig ansats. Själv tror jag på att bygga ett team och verksamhet som vågar omfamna nya idéer och tekniker. Detta kräver i sin tur förståelse för våra kunders behov och en kännedom om tillgänglig modern teknik, men också ett tillåtande ledarskap. Extern stöttning nyttjas vid behov av specifik och situationsanpassad kompetens. Att allmängiltigt prata digitalisering har jag utvecklat en form immunologisk överkänslighetsreaktion mot. Det ger mig utslag. Små röda kliande prickar.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart