Krönika: Klockan tickar för förfalskningsindustrin

Ur Dagens Logistik nr 4 2020 – ute nu!

Året är 1994 och jag befinner mig i Bangkok. Jag och en kursare har skaffat oss exjobb på Ericsson och vi är på väg till Nya Zeeland för att analysera reparationsflöden mellan Ericssons lokala servicecenter i Napier och deras större hubb i Melbourne. Plånboken är lövtunn och CSN maxat. På kvällen dyker de så upp på en lite undanskymd plats; märkesklockorna, de senaste filmerna och ”vill ha”-elektroniken. Jag gör det som så många andra har gjort före mig och kom att göra efter mig, jag köper en förfalskad Tag Heur och ett gäng filmer. Känner mig riktigt nöjd, vilket kap.    

Idag utgör den illegala piratkopieringen en global megaindustri som fortsätter växa sig allt starkare

Idag utgör den illegala piratkopieringen en global megaindustri som fortsätter växa sig allt starkare. Det handlar inte längre bara om några förfalskade Musse Pigg-slipsar på Drottninggatan eller en klocka på en strand i Thailand. Det kan handla om liv och död; om livsviktig skyddsutrustning, tester och vaccin mot Covid-19 som förfalskas. Att e-handeln fått ytterligare fart under pandemin är i många avseenden positivt, men e-handeln är också en viktig och växande kanal för förfalskningsindustrin.

Anders Remnebäck. Foto Optilon.

Konsekvenserna är många och djupgående både för stater, företag och individer, inte minst här i Sverige och Norden. I EU går hundratusentals jobb förlorade, då varumärkesägarna och tillverkarna av de lagliga produkterna producerar mindre än vad de skulle gjort utan piratkopior. I Sverige uppskattas siffran uppgå till drygt 5 000 arbetstillfällen. Jobb som vi idag behöver mer än någonsin när ekonomin behöver ny fart. Svenska företags konkurrenskraft drabbas, och uteblivna skatteintäkter kan räknas i miljarder. 

Vad kan produktägare, leverantörer, transportörer, tillverkare, distributörer och konsumenter då göra? Den första och enklaste åtgärden är att börja med sig själv. Var sunt misstänksam; låter något för bra för att vara sant är det förmodligen det. Den medvetne konsumenten, som kräver att företag kan bevisa att produkterna är äkta och miljömässigt och socialt hållbart producerade, utgör redan idag en betydande marknadskraft – en kraft som bara växer. 

Samtidigt visar undersökningar att hälften av de som köpt en piratkopierad vara trodde sig ha köpt den äkta varan. Uppenbarligen är det för svårt att göra rätt, det behöver vi ändra på. Genom effektivare spårning med hjälp av tekniker som taggar (RFID, QR, etc.) och blockkedjor, fördjupade samarbeten uppströms och nedströms i leveranskedjan samt hårdare kontroller av leverantörer, kan företag slå två flugor i en smäll – försvåra för förfalskarna och framtidssäkra efterfrågan på sina produkter.

Genom effektivare spårning med hjälp av tekniker som taggar (RFID, QR, etc.) och blockkedjor, fördjupade samarbeten uppströms och nedströms i leveranskedjan samt hårdare kontroller av leverantörer, kan företag slå två flugor i en smäll – försvåra för förfalskarna och framtidssäkra efterfrågan på sina produkter.

Klockan tickar, även om min förfalskade Tag Heur slutade fungera redan på flyget hem. Nu är det dags att vi alla lyfter blicken, och tillsammans gör rejält motstånd mot förfalskningsindustrin. Om inte annat för att ge ekonomin och jobben den injektion som nu så tydligt behövs.

Anders Remnebäck

Anders Remnebäck är Head of Application Board på Optilon