Krönika. Ställ inte hoppet till den distansarbetande lagermedarbetaren

Ur Dagens Logistik nr 1 2021 – utkommer denna vecka.

Undersökningar visar att omkring en av tre anställda arbetat hemifrån under coronapandemin och att majoriteten trivs med hemarbetet och gärna fortsätter att delvis arbeta hemifrån även när pandemin är över. Var tredje anställd kan till och med tänka sig att enbart arbeta från hemmakontoret. Beroendet mellan att kunna uträtta sina arbetssysslor och fysisk plats har kanske aldrig varit mindre. Samtidigt finns det sammanhang under pandemin där beroendet av att ha medarbetare på plats aldrig varit större.

E-handelns utveckling under 2020 var extrem. Enligt Postnords E-barometer för helåret landade tillväxten i Sverige på 40 procent, med en sammanlagd försäljning om 122 miljarder kronor. En explosionsartad ökning katalyserad av pandemins inskränkningar där den fysiska butiken fick väljas bort till förmån för att klicka hem varorna på nätet.

Tanken om det helautomatiserade lagret som kan bemannas hemifrån datorn är förvisso kittlande, men heller inget vi kan förvänta oss blir verklighet före vi lyckats kolonisera jordliknande planeter i andra solsystem.

När e-handeln ökar måste även kapaciteten för att tillgodose den ökade efterfrågan anpassas. På lagren där de e-handlade produkterna plockas och packas har detta inneburit enorma utmaningar. Förutom större ytor för lagring och hantering har behovet av lagerpersonal fullkomligt exploderat. En personalkategori vars sysslor dessutom inte kan utföras på distans. Tanken om det helautomatiserade lagret som kan bemannas hemifrån datorn är förvisso kittlande, men heller inget vi kan förvänta oss blir verklighet före vi lyckats kolonisera jordliknande planeter i andra solsystem.

Automation har en viss dämpande effekt på numerären i arbetskraften, men ger också ökat krav på behörig kompetens inom exempelvis avancerad produktionsteknik och IT. Oavsett var man väljer att lägga sitt lager följer prövningar med att bemanna verksamheten – de ser bara lite olika ut. 

Att lagerverksamheter behöver tillgång till rätt arbetskraft är såklart inget nytt. Vad som däremot har blivit tydligt i pandemins spår är att personalfrågan håller på att utvecklas till något av en ödesfråga. Att i större utsträckning hantera individuella konsumentorder istället för påfyllnadsorder till butik i kombination med ökad automationsgrad gör den nya handeln mer utmanande. Både med avseende på att kunna hantera variationer i personalbehovet från tid till annan och att ha rätt kvalifikationer hos personalen. 

Vidare är e-handelns andel av den totala handeln fortfarande förhållandevis liten, vilket tillsammans med hur utvecklingen ser ut på mer mogna e-handelsmarknader inte gör det särskilt djärvt att anta att e-handeln kommer fortsätta öka under lång tid framöver. Utmaningen lär med andra ord inte bli lättare – snarare det motsatta.

Precis som det mesta när det kommer till logistiklösningar i den nya handeln så finns ännu inget facit. Vad vi vet är att arbetskraften på ett e-handelslager redan idag är en utmaning och att den i framtidens handel kan förväntas bli utslagsgivande. För att inte ställa allt hopp till den distansarbetande lagermedarbetaren måste nöten att säkerställa rätt arbetskraft på kort och lång sikt knäckas. Frågan kommer behöva dominera i beslutet om var vi lokaliserar framtidens lager.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart