Krönika: Tullverket saknar insikt om importföretags verklighet

Ur Dagens Logistik nr 1 2021

Den 17 april inför Tullverket den omtalade direktavräkningen av import-garantin – en förändring som riskerar att
drabba Sveriges redan svårt belastade importörer hårt.

Varför? Jo för att den lägger till flera moment av byråkratiskt krångel som gör att företagen riskerar att ha för
lite pengar på tullkontot – och därigenom riskerar att bestraffas med importstopp – gärna vid säsongspekar då det är extra viktigt att affärerna löper på snabbt och smidigt. Dessutom är det inte säkert att högt belånade företag har möjlighet att utöka sin banksäkerhet till den nivå som Tullverket kräver.

Idag sitter många företag med en banksäkerhet beräknad genom att föregående års totala tullkostnad delats med sex. Efter förändringen – som kommer äga rum ”någon gång efter vecka 15” enligt Tullverkets hemsida – krävs istället en säkerhet som skall täcka importen under årets värsta inleveransperiod.

Jag tror tyvärr inte att Tullverket förstår vilken verklighet många företag, inte minst de riskkapitalägda bolagen, lever i. Bolag som belånats maximalt vid övertagandet, saknar ofta utrymme hos banken för ytterligare säkerheter. För att inte tala om alla de företag som redan balanserar på konkursens brant på grund av onormalt höga fraktrater och den rådande pandemin. Vilka möjligheter har de företagen till utökade bankgarantier?

Företag med export till Norge har sedan länge haft detta system – som leder till onödiga merkostnader och leveransproblem för både importören och de speditörer och transportörer som anlitats.
Tullverket planerar att driftsätta förändringen, som kommer gälla samtliga importföretag, redan den 17 april. Med bara ett par veckor kvar tills förändringen genomförs, har Tullverket fortfarande inte uppdaterat instruktionen för framräkning av referensbeloppet och den garanti som krävs som säkerhet.

Så för företag utan stenkoll på sina garantier, väntar i många fall ytterligare en dimension av uppföljning och tuffa beslut för att få verksamheten att fungera. Inte minst när bolag med stora säsongsvariationer, skall hantera importen av nästa stora inleveransperiod utan en säkerhet i nivå med behovet.
Beslutet att införa förändringen just nu och med så kort varsel, visar inte på någon vidare omvärldsbevakning och konsekvenstänk från Tullverkets sida.

Patrik Andreasson, vd Tullkompetens