“Kundresan startar I logistiknätverket”

Sophie Öhrström är global Logistik- och IT-chef på Gant, med ansvar för bolagets globala försörjningsnätverk, som genom gått en rejäl makeover de senaste åren.

– Strukturen i nätverket måste vara genomtänkt hela vägen ut till kund, det är helheten som spelar roll för att kunna skapa effektivitet och minska miljöpåverkan.

Artikel ur Planetern i Dagens Logistik nummer 1 2022

Gant har butiker, outlets, e-handel och återförsäljare i 70 länder. Foto Gant

Gant grundades som en skjorttillverkare 1949 i USA, och ägs idag av MF Brands Group med huvudkontor i Stockholm. Bolaget har försäljning globalt i 70 länder med produktion i Europa och Asien.

– Vi säljer via fyra kanaler; egna butiker, outlet, e-handel och genom återförsäljare, berättar Sophie Öhrström. För henne handlar logistik om att designa nätverksstrukturen så pass transparent och digitaliserat, så att flödena mellan produktionsenheter, lager, marknader och kanaler hänger ihop hela vägen ut till kund.

– Logistik handlar om att möjliggöra försäljning. Vi har jobbat hårt med att strukturera och digitalisera vårt nätverk, och skapa full spårbarhet och fl exibilitet. Virtuella lager De senaste åren har bolaget bl a implementerat e-handelsplattformen Salesforce och Ingrids TA-system, och stor kraft har lagts på att optimera lager- och distributionsnätet.

Sophie Öhrström. Foto Gant

Logistik handlar om att möjliggöra försäljning. Vi har jobbat hårt med att strukturera och digitalisera vårt nätverk

– Idag jobbar vi med virtuella lager och gravitationsanalyser för att skapa så hög produkttillgänglighet som möjligt. Det handlar dels om att korta ledtider, vilket är avgörande i e-handeln, men också att minska onödiga transporter. Om man vet var varorna finns, så kan man exempelvis ta mer volymer med båt, och slippa flygtransporter som belastar miljön.

Hållbarhetstänket finns enligt Sophie Öhrström i bolagets DNA.

– Gant står för hög kvalitet, det är plagg man använder länge, inget slit och släng.

Produkter tillverkade i Asien och Europa konsolideras i bolagets DC i Tyskland, där de sedan fördelas per marknad. Den nordiska logistiken sköts från Jönköping av TPL-aktören Emotion Logistics.

– Vi har valt att outsourca all vår logistik, då vi vill vara flexibla och snabbrörliga och inte binda oss till att driva egna lager.

Vi har valt att outsourca all vår logistik, vi vill inte binda oss till att driva egna lager.

SKU-rent fördel under pandemin

Pandemin slog till olägligt för Gant, mitt under flera stora logistiska förändringsprojekt, och innebar först att inbromsning i försäljningen, för att därefter accelerera och stärka specifikt e-handeln.

– Det var till vår fördel att vi kör SKU-rena flöden när pandemin slog till, det gjorde det enklare att styra om volymerna mellan kanaler och marknader.

Av Hilda Hultén

Sophie Öhrström talar på ämnet logistikdriven affärsutveckling på Plan-konferensen den 5-6 april.