Kustkajen i Göteborgs Energihamn byggs om från grunden

Nästa år ska den 300 meter långa Kustkajen i Göteborgs hamns Energihamn byggas om från grunden och uppgraderas för att bättre hantera förnybara bränslen. “Kustkajen 2.0” kommer projekteras av Peab.

Göteborgs Energihamn är Sveriges största allmänna energihamn, varje år anlöper ca 2 200 tankfartyg och totalt hanteras över 22 miljoner ton energiprodukter, såsom bensin och tjockolja. Nu ska Kustkajen byggas om från grunden och förnyas för att bli en del av den grundläggande infrastruktur som är nödvändig när samhället ställer om till förnybara bränslen. Projektet kallas “Kustkajen 2.0”.

– Kustkajen 2.0 är en oerhört viktig investering för Göteborgs hamn, där vi också ser till att ytterligare stärka möjligheterna för samhällets omställning till förnybara energislag som bara kommer att accelerera under kajens livslängd. Projektet ligger helt i linje med hamnens långsiktiga ambition att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi, och vi är glada att vi nu har en stark entreprenör på plats i form av Peab som hjälper oss att realisera detta, kommenterar Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB.

Kustkajen idag (mellan pirerna), innan den kommande 2.0-uppgraderingen. Foto: Göteborgs Hamn.

Projektet kommer innefatta geotekniska förbättringar, ny grundläggning, rivning och byggnad av 300 meter kaj och i vissa delar ny processlayout och utrustning. Under byggnationen av den nya Kustkajen kommer fartyg fortsatt kunna anlöpa och pågående verksamhet vara i drift, i begränsad omfattning.

– Vi på Peab är stolta över att vara en del av Göteborgs hamns utveckling och vision. Vi har fått förtroendet att genomföra förstudie och efterföljande projektering av detta komplexa projekt, vilket ger oss möjlighet att bidra med effektiva lösningar för projektets utmanande grundläggning, kommenterar Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab.

Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023. Byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.