Kvällstidningarnas distribution läggs ner

Hösten 2020 meddelade Bonnier och Schibsted att man ser över kvällstidningsdistributionen – då pappersupplagorna fortsätter sjunka. Nu är beslutet fattat: tryckningen tidigareläggs så att kvällstidningarna kan samdistribueras med morgonpressen.

– Den snabba nyhetsförmedlingen sker i dag online, medan den tryckta tidningen ger läsarna fördjupning i nyhetsflödet. Minskade kostnader för distribution ger oss ökade möjligheter att satsa på journalistiken, säger Klas Granström, chefredaktör på Expressen och affärsområdeschef för Expressen Lifestyle, i ett pressmeddelande.

Distributionen kommer att läggas om under året: I stället för att ha två flöden av ca 300 billinjer som går ut till omkring 6 500 återförsäljare över hela landet, med först morgontidningar sedan kvällstidningar, går kvällstidningarna nu över till att nyttja morgontidningarnas distributionsnät.

Bättre för läsarna

Det innebär att tidningarna kommer finnas att köpa hos omkring 6 500 återförsäljare runt om i landet redan när butikerna öppnar, vilket Aftonbladet och Expressen skriver även är sedan “länge efterfrågat” av läsarna – en utveckling som stärkts under pandemin.

Förändringen innebär både en kostnadsbesparing för mediehusen och en förbättring för miljön.

Konsekvensen av samåkningen blir kraftigt minskade koldioxidutsläpp, när belastningen på miljön minskas med omkring 3 000 mil per dygn, ungefär en miljon mil om året. Beslutet att samdistribuera med morgontidningarna är gemensamt och har fattats av respektive tidningsledning.

– Det här är en bra förändring för våra tidningar, våra läsare och miljön, kommenterar Michael Fristedt, affärschef Aftonbladet Print.

Beslutet inkluderar också Expressens editioner GT och Kvällsposten.