Kvällstidningarnas distribution ses över

Bonnier och Schibsted ser tillsammans över kvällstidningarnas distribution till återförsäljarna – en möjlighet är att även i kvällstidiningsdistributionen samköra med e-handelspaket.

– Givet minskande papperstidningsupplagor tittar vi nu på olika möjligheter att effektivisera distributionen. Vi utreder vad olika möjligheter innebär ur olika aspekter, men inga beslut är fattade, kommenterar t f affärschef Expressen Lifestyle Bengt Ottosson, på Bonnier News.

Expressen/GT/KvP och Aftonbladet har sedan många år samdistribuerat tidningarna i ett gemensamt, mycket snabbt, transportnät som består av omkring 300 billinjer som går ut till omkring 6 500 återförsäljare över hela landet. Tidningarna trycks tidigt på morgonen och finns hos återförsäljarna som senast ungefär vid lunch. Själva transporten står samarbetsföretag inom åkeribranschen för.

Minskande volymer

Mediebranschen har det senaste decenniet sett sjunkande pappersupplagor samtidigt som publiken ökat digitalt. Den digitala transformationen och en bransch i förändring ställer nya krav på hur de tryckta tidningarna distribueras till läsarna och återförsäljarna.

Därför ser mediekoncernerna Bonniers och Schibsted nu över hur distributionen av kvällstidningarna kan bli mer kostnadseffektiv och samtidigt svara mot läsarnas behov. Att samarbeta med MTD och Early Bird skulle vara en möjlighet, eller att lansera en liknande tjänst.

– Vi ser på olika möjligheter att effektivisera distributionen, men också minska miljöbelastningen. Tidigare tryckning och distribution är en sådan möjlighet, och att ta med till exempel e-handelspaket till butikerna på våra bilar är en annan. Men inga beslut är fattade, säger Bengt Ottosson.

Schibsted och Aftonbladet är med i samtalen med Bonniers och Expressen.