Kvarken Ports anställer digitaliseringsstrateg

Som en del i Umeå hamns utveckling anställer Kvarken Ports Mathias Karlsson som digitaliseringsstrateg. Han involveras i arbetet att skapa digitala anpassningar för att optimera och förbättra hamnverksamheten.

Mathias Karlsson anställs på halvtid hos Kvarken Ports och kommer vara involverad i projektverksamheten samt utveckling och utredning kring digitala lösningar för hamnens verksamhet. Samtidigt är han fortfarande deltidsanställd hos RISE, där han sedan 2011 forskat kring hållbara transporter, och industridoktorand hos Umeå Universitet.

– Sjöfart är ett utmärkt sätt att transportera gods på. Detta innebär också mycket koordinering i och kring hamnarna för att optimera flöden. Datadelning över organisatoriska gränser kan skapa bättre förutsättningar för godsflöden vilket i sin tur gynnar konsumenterna och miljön, kommenterar Mathias Karlsson.

Mathias Karlssons doktorerar i digitalisering av transporthubbar med ett specifikt fokus på datadelning över organisatoriska gränser i hamnmiljöer. Han bedriver praktiknära forskning som involverar en rad nordiska hamnar, men med ett särskilt fokus mot Kvarken Ports och Umeå hamn.