Kvarken Ports och Rise ska utveckla Umeå hamn

Kvarken Ports, som sköter driften av Umeås hamn, har tecknat ett nytt samarbetsavtal med forskningsinstitutet Rise. Syftet är att bygga upp hamnens kapacitet inom hamninnovation och -utveckling.

– Genom vårt samarbete med Rise stärker vi förutsättningarna för hamnutvecklingen. Gemensamt får vi en kunskapsplattform som i sin tur ska leda till att stärka hamnen som en hållbar transport-, energi- och digital nod, kommenterar Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports i Umeå.

Det aktuella samarbetsavtalet tecknades tidigare i år och löper över fem år. Samarbetet kommer kretsa kring fem prioriterade områden:

  • Den hållbara hamnen som en transport-, energi- och digital nod.
  • Gröna korridorer med Kvarken Ports (hamnarna i Umeå och Vasa) som en grön nod.
  • Grön omställning för hållbar industri.
  • Innovationsförmåga i framtidens hamn
  • Kvarken Ports som en testbädd och samarbetsarena.

Ambitionen är att utveckla gemensamma projekt och andra aktiviteter kopplat till hamnverksamhet och sjöfart, vilket med tiden kommer gynna även andra hamnar. På Rise ser man stora fördelar med samarbetet.

– Samarbetet innebär att vi får tillgång till en väl fungerande hamn som ligger i framkant, kommenterar Mikael Lind, maritim professor vid Rise.