“Laddning och produktion måste hänga ihop”

Nya laddaktören Green Stop vill kombinera laddstationer med solcellsproduktion – gärna på lagertak. Nu har man säkrat finansieringen genom ett nytt samarbetsavtal med infrastrukturfonden Obligo nordic climate impact fund.

Grundarna bakom Nässjöbaserade Green Stop har de senaste 12 åren byggt vindkraft till ett värde av fem miljarder tillsammans med några kommunala bolag. Nu ger de sig in på ett nytt affärsområde; laddstationer med egen solelsproduktion.

– Först nu är marknaden mogen för att jobba med e-mobilitet på riktigt. Ur vår synvinkel är det inte mycket värt att bygga laddinfrastruktur om man inte också har med sig energiproduktionen. Ska man göra sig beroende av utlandet för att ladda de här fordonen blir det väldigt dyrt, säger Otto Werneskog, vd för Green Stop, till Dagens Logistik.

2030 väntas det rulla hela 2,5 miljoner laddbara fordon (cirka 7 gånger fler än idag) på svenska vägar, vilket kräver en enorm utbyggnad av infrastrukturen för laddning. De tankställen som finns idag och som ofta ligger bra till sett ifrån trafik- och godsflöden är dock dåligt synkroniserade med elnätets kapacitet, menar Otto Werneskog.

– Genom att producera el på plats, t ex i ett logistikområde, kan du placera laddstationer på platser där du annars inte hade kunnat göra det.

Gilles Lafleuriel, Sverigechef på Obligo och Otto Werneskog. Foto Green Stop.

Till en början planerar Green Stop att rulla ut laddstationer som kompletteras med el från elnätet de mörka timmarna.

– Men vi tittar på batterilösningar för att maxa upp effekten, som går ner när fler laddar samtidigt. Det kan ju vara okej om man är privatbilist, men är man professionell åkare så fungerar det inte.

Ett medfinansieringsavtal värt ca en miljard med Obligo nordic climate impact fund är säkrat, för att finansiera projekten när även övriga affärspartners är på plats.

– Kundgrupper som är extra viktiga att nå ut till först är ex. last mile-transportörer, taxibolag, det är där elektrifieringen gått snabbast hittills.

Kunder ska ges förmånen att boka en slottid på laddstationen till ett förutsägbart elpris, vilket gör att både tidsschema och budget kan säkras för logistikaktörer.

Enligt Otto Werneskog finns ett liknande koncept med laddställen med solceller i Norge, men inget i Sverige före dem.

Den väg mot en elektrifierad transportsektor som Green Stop valt utgår från konceptet att arrendera mark vid strategiska positioner längs vägnätet och att där etablera solcellsmackar bestående av solceller och laddstationer.

– Det finns också många logistikfastigheter längs vägarna, och många lagertak utan solpaneler idag, de tänker vi att vi kan hyra.

Av Klara Eriksson