Låga vattennivåer hotar godstrafiken på Rhen

Den extrema värmen i Europa under sommaren har lett till att vattennivåerna i floden Rhen blivit allt lägre. Till helgen väntas nivån vid tyska staden Kaub falla till 47 centimeter, bara 7 centimeter från gränsen då floden måste stängas för godstrafik. Det rapporterar Bloomberg.

Rhen flyter 1 230 km från Schweiz till Nordsjön genom flera flodarmar och är en viktig led för transporter av bland annat gasolja, bensin och kol i Europa. Bloomberg rapporterar att flodens vattennivåer har sjunkit under sommaren och nu närmar sig den kritiska gräns då floden i praktiken stängs för godstrafik. Det skulle förvärra energisituationen i Europa då det blir svårare för länderna att bygga upp energilager för att kompensera strypningen av rysk naturgas.

På tisdagen föll den uppmätta vattennivån vid tyska Kaub till drygt 60 cm, den lägsta nivån sedan värmeböljan 2018. I helgen beräknas den falla till 47 cm. Faller den under 40 cm är det inte längre ekonomiskt för pråmar att frakta varor längs floden, då de måste lasta lättare för att inte gå för djupt. Redan nu stör nivåerna handelsflödena.

“Med störda transporter i Rhen och ökande priser på alternativ som järnväg och väg kommer det bli svårt för Tyskland och Schweiz att bygga lager av eldningsolja/diesel innan temperaturerna sjunker”, kommenterar Josh Folds, oljeanalytiker vid konsultföretaget Facts Global Energy, till tidningen.

Den uppmätta vattennivån är inte det faktiska djupet, utan ett riktmärke. När den uppmätta nivån låg på 90 centimeter var djupet runt två meter.

Lågvatten vid Jungferngrund i floden Rhen. Foto Flickr/Bundesanstalt für Wasserbau.