Lagerägare: investera i automation

När Colliers på onsdagen den 10 november presenterade sin marknadsrapport “Thinking Outside the Box” pushade man för att fastighetsägare i högre grad ska investera i automation i sina fastigheter. “Finansieringen är en stor flaskhals, det är inte alla e-handlare som har de musklerna” säger Element Logics vs Thomas Karlsson.

I takt med att e-handeln gör logistiken mer arbetsintensiv så ökar intresset för att investera i automation. Det krävs inte bara lageryta för att hantera den ökade logistikbördan vid e-handel – utan även folk eller möjligtvis robotar som hanterar varorna. Colliers hade på seminariet bjudit in automationsleverantören Element Logic för att få den fastighetstunga publiken att inte bara intressera sig för att investera i fastigheter – utan i fastigheter med automationslösningar.

– Det som händer är att vi flyttar styckplocket från butiken till lagret det gör ju att transaktionsarbetet på lagret – det faktiska arbetet – ökar explosionsartat. Om man tidigare skeppade pallar och kartonger till butiker ska man idag skeppa enskilda plagg till slutkund, sa Thomas Karlsson, vd Element Logic, och tillade att e-handlare också oftast vill växa och skapa värde genom sortimentstillväxt, vilket ökar trycket på lagren ytterligare.

– Därtill har vi returerna, 40–50 procent returer är ingen ovanlighet och det driver ju på transaktionerna ännu mer. Att drifta ett traditionell lager kräver oerhört mycket folk, som inte alltid finns i traditionella logistiklägen, och då tvingas man till att automatisera.

Pandemin har också visat på att saker kan förändras över en natt, vilket gör det svårare att prognosticera framåt, vilket ställer större krav på flexibilitet i logistiken.

– Idag vet ingen vad som händer i morgon. Det man får göra är att designa för det man har idag och några månader fram och så anpassar du eftersom, sa Thomas Karlsson.

Thomas Karlsson. Foto Element Logic

Element Logic är en stor leverantör av e-handelsfavoriten Autostore – som relativt enkelt kan byggas ut eftersom.

– Nu har vi det lite jobbigt med råvaror även vi, plast och aluminium tar lite längre tid att ta fram. Men en normal leveranstid för en Autostorelösning är 5–6 månader, vilket är helt oslagbart om du jämför med vilken annan teknologi som helst, sa Thomas Karlsson.

Det kan dock vara svårt för en växande e-handlare att kunna investera i en automationslöning – banken säger nej – och därför har det blivit vanligare att fastighetsägare och ex. TPL-företag går in och investerar i automationen. Exempel på TPL-are som investerar i automation är ex. Nowaste Logistics , Postnord TPL i Ljungby, Bring i Rosersberg med sitt “Shelfless”-koncept och Emotion Logistics i Jönköping, för att nämna några.

– Finansieringen är en stor flaskhals, det är inte alla e-handlare som har musklerna för att klara den. Man behöver vara lite kreativ, bankerna har inte varit intresserade men det man däremot ser är att nya typer av aktörer kommer in och då inte minst fastighetssidan, och det tror jag bara kommer öka, sa Thomas Karlsson och pekade på att samma sak gäller TPL-are.

– Det finns även gott om exempel där TPL-arna investerar i både fastighet och automation på spekluation, utan att ha några slutkunder, och man gör det även på korta kontrakt, säger Thomas Karlsson och påpekar att detta är helt nytt, men att det finns goda skäl till varför.

– Med den här teknologin har man möjlighet att stoppa in en ny kund eller att enkelt justera lösingen så att man får in nya kunder och vi pratar t o m multiclient i samma automation.

Av Klara Eriksson