Sämre skörd i år – högre priser att vänta

Årets kraftigt varierade väder, med långa perioder av torka växlat med perioder med mycket regn, har lett till sämre skörder än väntat, enligt Lantmännen. Det ansträngda läget väntas nu leda till högre spannmålspriser.

Trots rekordstor höstsådd och goda förberedelser så blev årets skörd sämre än väntat. När årets skördearbete nu avslutas summerar Lantmännen årets skörd till knappt 5 miljoner ton. Det väldigt varierade vädret som haft både perioder med mycket höga temperaturer samt torka och perioder med mycket stora mängder nederbörd ligger bakom de låga skördenivåerna. Det finns också stora regionala och lokala skillnader både gällande kvalitet och kvantitet.

– Skörden 2021 är storleksmässigt lägre än femårssnittet, det extrema torkåret 2018 undantaget. Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter. Även globalt sett är skördarna mindre vilket leder till ökande spannmålspriser, kommenterar Mikael Jeppsson, Lantmännens spannmålschef.

Även produktions- och distributionskritiska insatsvaror för lantbruket och livsmedelsproducenterna såsom el, drivmedel och transporter har blivit betydligt dyrare de senaste månaderna. Det högre spannmålspriset pressar även upp foderpriserna för animalieproducenter.

– Utöver att vi hade en svagare skörd än väntat ser vi prisökningar genom hela värdekedjan till följd av omvärldsfaktorer som försvårad logistik samt energi- och komponentbrist. Dessa omfattande förändringar kommer innebära att prishöjningar mot kund och konsument behöver bli verklighet under den närmaste tiden. Våra medlemmar pressas hårt av de branta prisuppgångarna på insatsvarorna, kommenterar Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen.

– I det korta perspektivet är ett högre spannmålspris bästa sättet att kompensera för detta. Mer långsiktigt måste de ökade kostnaderna spridas genom hela livsmedelsvärdekedjan ända till butikshyllan för att vi ska kunna fortsätta säkra lantbruket och livsmedelsförsörjningen, kommenterar Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.