Lambertsson vinner viktigt avtal om trafiklösningar

Peab-ägda Lambertsson, uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industri, har tecknat ramavtal med den nationella inköpscentralen Sinfra, om att leverera material och tjänster inom trafikavstängningar.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. En växande marknad för bolaget är det så kallade TA-segmentet, trafikanordningar, vilket innefattar allt från endast uthyrning av materiel till hela entreprenader bestående av projektering, hantering samt underhåll av skyltar och skyddsanordningar vid vägarbeten, Som ett led i detta har Lambertsson nu tecknat ett ramavtal med Sinfra som ägs gemensamt av cirka 430 kommunala verksamheter.

– Det här är ett viktigt avtal för oss. Genom att vi nu är upphandlade av Sinfra når vi över 400 presumtiva kunder i kommuner spridda över stora delar av landet, säger Ted Scherstein, affärschef vid Lambertsson, i ett pressmeddelande.

Utöver leveransen av olika trafikanordningar kommer Lambertsson inom ramavtalet även att erbjuda administrativa tjänster som till exempel framtagande av tillståndsansökningar och trafikanordningsplaner.

– Genom att avtal och prislista är klart är halva jobbet redan gjort. Det innebär först och främst att det blir väldigt enkelt och smidigt för Sinfras medlemmar när de bokar ett jobb hos oss.

Sinfra strävar efter att förse sina medlemmar med produkter och tjänster som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det ligger i linje med Lambertssons arbete med att minska sin miljöpåverkan. Avtalet börjar gälla omgående från mars 2021 och sträcker sig över de nästkommande två åren, med en option för Sinfra att förlänga avtalet ytterligare två år.