Länsstyrelsen ställer nya krav på Cementa

Länsstyrelsen i Gotlands län ställer nya krav inför Cementas nästa ansökan om kalkbrytning på Gotland. Bland annat ska företaget visa om Sverige kan försörjas med cement från andra anläggningar.

Inför Cementas nästa tillståndsansökan om att bryta kalksten för cementfabriken i Slite har länsstyrelsen ställt flera nya krav på företaget, det rapporterar P4 Gotland. Ett av kraven är att Cementa ska visa om Sverige kan försörjas med cement från andra anläggningar.

Företaget ska också redovisa hur mycket sten de tänker bryta själva och hur mycket som ska köpas in från annat håll, hur Tingstäde träsk påverkas av brytningen och om vatten som nu pumpas ut i havet istället kan ledas tillbaka på land för att öka bildningen av grundvatten.

Myndigheten vill också att företaget jämför miljökonsekvenserna mellan importerad cement och tillverkning i Slite.

Cementas nuvarande tillfälliga tillstånd löper bara till slutet av 2022 och har från början mötts av kritik bl a Naturskyddsföreningen. Beslutet har dessutom redan överklagats av miljöorganisationen Urbergsgruppen, enligt P4 Gotland.