Lantmännen köper 10 procent av Hargshamn

Lantmännen köper 10 procent av Hargs Hamn AB. Sedan 2019 har Hargshamn i Östhammars kommun utvecklats till en viktig utskeppningshamn av spannmål för Lantmännen, och investeringen är en tydlig markering för vikten av fortsatta investeringar i spannmålsvärdekedjan.

Hargs hamn har utvecklats till en viktig utskeppningshamn av spannmål för Lantmännen sedan silon och kvarnen i Uppsala avvecklades och stängdes 2018/19, i synnerhet för spannmålsodlarna i norra Mälardalen. Under skördeåret 2020 skeppades det ut 95 000 ton från hamnen.

– Hargs hamn är en viktig strategisk hamn för Lantmännen. När vi fick möjlighet att köpa in oss i hamnen så nyttjade vi den möjligheten, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Viktig spannmålsinfrastruktur

Efter vinterns muddring har farleden ett djup som tillåter att lasta fartyg upp till 40 000 ton. Detta öppnar upp nya försäljningsmöjligheter till destinationer längre bort från Sverige vilket enligt Lantmännen innebär bättre betalt för spannmålet än att lasta mindre fartyg i Köping och Västerås.

Lantmännens strategiska inriktning framåt innebär fortsatta satsningar på och utveckling av anläggningen i Hargshamn de kommande åren.

–Vår nuvarande silostruktur i norra Mälarområdet står inför stora förändringar där både silon Stockholm och Västerås riskerar att stänga ner pga. stadsplanering. I ljuset av det kommer verksamheten i Hargshamn bli allt viktigare och i framtiden är det inte orimligt att anta att vi kommer att skeppa cirka 200 000 ton per år, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Hargs Hamn AB hanterar förutom spannmål, sågtimmer och massaved, fastbränsle, styckegods och annan torrbulk.

– Vi välkomnar den nya ägaren som tillför kompetens, långsiktighet och framtidstro i bolaget, kommenterar Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen, Östhammars kommun.