Lantmäteriet släpper kartdata fria

Lantmäteriet förbereder att släppa en stor mängd detaljerade kartdata fria utan avgift, efter ett nytt EU-direktiv. Förändringen, som ska vara genomförd inom 16 månader, väntas bland annat korta processerna för bygg- och samhällsplanering. “Det blir billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, kommenterar Lantmäteriets GD Susanne Ås Sivborg.

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat, som ett tillägg till Öppna Data-direktivet som innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och helst som öppna data. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Kartor och fastighetsdata öppnas

Bland Lantmäteriet idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor.

– Dagens avgifter hindrar många från att använda Lantmäteriets geografiska information. Med öppna data blir insteget för att skapa olika tjänster på geografiska data enklare, säger Susanne Ås Sivborg.

  • Räddningstjänst och blåljuspersonal får tillgång till uppdaterad adress-
    och kartinformation, vilket kan rädda liv. Som exempel har många frivilliga organisationer idag inte tillgång till aktuella kartor.
  • Processerna för bygg- och samhällsplanering kan förenklas och snabbas på rejält. Öppna data kan även ge medborgare mer insyn i mark- och fastighetsförhållanden, samt bidra till färre skador vid t ex grävarbeten.
  • De areella näringarna, som skogs- och jordbruksnäringen samt även renskötseln kan få bättre förutsättningar för mer effektiv och hållbar verksamhet.

EU:s medlemsländer har i huvudsak 16 månader på sig att implementera beslutet.

Samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år. Läs mer om detta i en rapport som Lantmäteriet tagit fram.

Stor förändring

För Lantmäteriet innebär det nya direktivet en rejäl förändring. Redan i dag är stora delar av Lantmäteriets kartdata tillgängliga men avgiftsbelagt. En viss del har funnits tillgängligt utan kostnad men nu omfattas mycket mer och betydligt mer detaljerad information konstaterar Mikael Jenssen, chef för affärsmodeller och produktägande inom geodata på Lantmäteriet.

Nu avvaktar myndigheten regeringens besked om finansieringen.

– Vi vet vad vi behöver jobba med men vi måste säkerställa att vi har medel att implementera det här och också hur vi ska finansiera vår verksamhet när de här avgifterna faller bort, säger han till Computer Sweden.

Direktivet ställer inga exakta krav på hur dataseten ska tillgängliggöras utan bara på att det ska finnas möjlighet till bulknedladdning och api:er för överföring från maskin till maskin.

– I dag är det mycket offentlig sektor och näringsliv som använder våra avgiftsbelagda data men vi hoppas ju på att innovationen kommer att öka – det visar tidigare rapporter från andra länder där man slopat avgifter. Säkert finns det användningsområden vi inte ens tänker på som kan ha nytta av våra data, konstaterar Mikael Jenssen.

Viss data fortsatt avgiftsbelagd

Även om betydligt mer data än tidigare nu blir tillgängliga utan kostnad gäller det långtifrån allt.

– Det handlar mest om geografisk information, bara en liten del av den som finns i fastighetsregistret blir tillgängligt – som byggnader, adresser, gränser och fastighetsbeteckningar. Fastighetsinformationen i övrigt påverkas inte av detta och fortsätter att tillhandahållas mot en avgift, säger Mikael Jenssen.

– Sverige kan gå längre än direktivet och välja att släppa även det, men det finns inte med bland de data som pekas ut specifikt.