LC köper logistikmark i Enköping av KGK

Logistic Contractor köper 133 000 kvm detaljplanerad mark i industriområdet Stenvreten strax öster om Enköping för 165 miljoner SEK av KGK Fastigheter, med tillträde den 28 maj. Målet är att hitta en eller två hyresgäster och utveckla marken inom tre år.

KGK-koncernen KGK, är ett svenskt grossistföretag och handelshus inom fordonsindustrin och marina tillbehör och grundades av Knut Göran Knutsson 1946. Koncernen äger bland annat verkstadskedjan Autoexperten med 500 verkstäder runtom i landet.

Wästbygg-ägda Logistic Contractor förvärvar nu marken som ligger intill KGK-koncernens 30 000 kvm stora centrallager i Enköping. Marken är 133 000 kvm stor och detaljplanen tillåter byggrätt på 2/3 av tomtytan, vilket innebär att man kan bygga närmare 90 000 kvm logistikyta.

Att förvärva mark utan att i förväg ha tecknat avtal med en kund om byggnation, är ett nytt grepp för Logistic Contractor.

– Vår ambition är att inom en treårsperiod ha utvecklat detta markområde för en eller två aktörer inom logistik eller industri. Läget, mitt i Mälardalen och i direkt anslutning till E18, är mycket attraktivt och vi vet att det finns en efterfrågan på att etablera sig här, kommenterar Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor affären i ett pressmeddelande.

Wästbyggs vd Jörgen Andersson ser förvärvet som ett strategiskt viktigt kompletterande steg för Logistic Contractors fortsatta utveckling att försäkra tillgång till mark i bra logistik- och industrilägen.

– Idag har vi nått en marknadsposition när vi känner oss trygga med att genomföra den här typen av förvärv, och det stärker vår konkurrenskraft att också kunna tillhandahålla en helhetslösning med mark, utveckling och byggnation åt våra kunder, kommenterar han.

KGK: “Erbjöd vad vi begärde”

– Vi har ägt marken i 15 år, den köptes för eget behov initialt, och det har funnits både interna och externa byggplaner genom åren, men nu valde vi att sälja istället. Vi valde att sälja till LC eftersom de helt enkelt erbjöd vad vi begärde, säger Per Hultquist, fastighetschef på KGK Fastigheter.

Tomten LC förvärvat ligger intill KGKs befintliga centrallager och har byggrätt på närmare 90 000 kvm logistikyta, i en eller flera fastigheter. Bild KGK Fastigheter

KGK Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KGK Gruppen, med 6 anställda och 150 000 kvm uthyrningsbar fastighetsyta inom både kommersiella fastigheter och bostäder, i Stockholm, Göteborg, och Barcelona, Spanien. Bland annat äger bolaget logistikfastigheter i Lunda och Häggvik.

– KGK är ett handelshus och har genom åren förvärvat fastigheter och mark utifrån egna behov. I Spanien har vi till exempel funnits sedan 1980-talet, och vi har flera logistikfastigheter i beståndet, även mark. Bland annat en obebyggd logistiktomt mitt i Arlandastad på 23 000 kvm, säger Per Hultqvist.

av Hilda Hultén