LC öppnar kontor i Oslo och Helsingfors

Logistic Contractor har tecknat avtal om centralt belägna kontorslokaler i Oslo och Helsingfors.

Bolaget har varit verksamt på de båda marknaderna under en tid, och i takt med att de lokala organisationerna växer krävs större lokaler.

– Vi får positiv respons i båda länderna på Logistic Contractors produkter. Trots att både Norge och Finland haft större restriktioner än Sverige till följd av covid-19-pandemin under våren, för vi intressanta diskussioner med ett flertal företag om nya affärer, kommenterar Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractors norska, danska och finska dotterbolag.

– I Norge har vi varit verksamma under längre tid än i Finland. Där håller vi just nu på att avsluta vårt tredje projekt som är en anläggning med kontor, lager och terminal på totalt 56 000 kvm åt logistikföretaget DSV. Satsningen på Finland inleddes i början av 2020 och jag hoppas att vi tecknar vi vårt första avtal där under hösten,