LC växer i Norge – bygger för Kaldnes

Logistic Contractor (LC) har tecknat en avsiktsförklaring med norska Kaldnes gällande utveckling av två tomter på 20 000 kvm vardera i Holmestrand utanför Oslo. På tomterna ska LC utveckla logistik- eller industribyggnader för Kaldnes räkning, och nu förstärker bolaget teamet med en en affärsutvecklare och en projekteringsledare.

Logistic Contractor har tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete med det norska fastighetsutvecklingsföretaget Kaldnes Utvikling AS. Avtalet omfattar utveckling av två tomter om 20 000 kvm vardera i Holmestrand Næringspark, 65 km sydväst om Oslo.

Illustration över de två tomterna i norska Holmestrand. Illustration framtagen av arkitekterna Astrup & Hellern Arkitektene AS.

LC får rätt att marknadsföra tomterna i syfte att kontraktera företag som vill etablera sig i Holmestrand. Enligt avtalet kommer också bolaget att ansvara för byggnationen av de logistik- eller industribyggnader som blir aktuella.

– Holmestrand har ett bra läge i direkt anslutning till E18. Vi har nu tillgång till logistik- och industrimark både norr och söder om Oslo genom samarbetsavtal och förvärv, kommenterar Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractor AS.

Bolaget behöver nu utöka sin norska organisation för att hantera de nya affärsmöjligheter som öppnas i och med den nya marken, och är i processen att rekrytera en affärsutvecklare och en projekteringsledare, som ska vara på plats i början av 2022.