Leverans av läkemedel i brevlådan “En demokratifråga”

NTM är ett av de mediehus som äger Early Bird, som levererar hem e-handlade paket med tidningsdistributionen. Vd:n Lina Hedenström ställer sig starkt kritisk till Läkemedelsverkets förslag att identifiering ska krävas vid hemleverans: “Det handlar inte om vår affär och att vi vill leverera de här paketen, utan att det kommer att drabba äldre på landsbygden. Såklart att vi vill värna dem.”

NTM är ett mediehus med 22 lokala dagstidningar i norra Småland, Östergötland, Gotland, Södermanland, Uppland, Västerbotten och Norrbotten i portföljen, där distributionen sker av dotterbolaget Svensk Hemleverans. Det stiftelseägda mediebolaget har tagit ett strategiskt beslut att satsa på paketleveranser för e-handeln, som en del att dels värna sina papperstidningsprenumeranter samt dels att driva intäkter för att även framöver kunna fortsätta leverera kvalitativ lokaljournalistik.

– Vi tog ett strategiskt beslut för några år sedan att satsa på paketaffären. Det förlänger livstiden på papperstidningen, som är viktig för många människor. En miljon människor, oftast äldre, är inte uppkopplade idag, och några av dem är våra läsare, säger Lina Hedenström.

Lina Hendenström. Foto Scanpix.

Över natten-leverans i glesbygd

De svenska mediehusen har samlat sitt paketleveranserbjudande under varumärket Early Bird, som är ett eget bolag som ägs av de svenska mediehusen samt Premo, distributionsbolaget i Stockholmsregionen.

Sedan starten 2019 har Early Bird tagit plats som ett hemleveransalternativ med stor täckningsgrad även utanför städerna, där paket levereras i brevlådan eller utanför postlådan tidig morgon.

Men i början av januari kom Läkedelsverket med ett förslag om att identifiering av mottagaren måste ske vid hemleverans, vilket hotar leveransmodellen i det fall att receptbelagd medicin levereras.

– Vi tycker det är ett dåligt förslag, inte bara eftersom vi inte får leverera de här paketen, utan för att det drabbar äldre människor på landsbygden, såklart vi vill värna dem. För oss är det en demokratifråga, säger Lina Hedenström.

Kritik från branschen

Svensk apoteksförening, och Apoteas vd Pär Svärdson med flera har varit ute och uttalat sig kritiskt till förslaget.

Svensk apoteksförening anser att förslaget är “för långtgående” och får stora konsekvenser för apoteken, apoteksmarknaden och kunder – både konsumenter och vårdgivare. Föreningen anser även att det får stor påverkan på tillgängligheten till läkemedel via distanshandel, framför allt i glesbygd och att det grundas på en problembild – att den receptbelagda medicinen inte når mottagaren – som inte är kvantifierad. Vilket även Pär Svärdson påpekar:

– Det här är inget problem. Det finns fall där andra saker har stulits ur postbilar. Vi känner däremot till väldigt få fall, där någon har tillskansat sig apoteksvaror som har lämnats utanför dörren. I 99 procent av fallen är det ju inte så kul saker att stjäla heller. Du kanske ungefär får med dig några bomullsrondeller på sin höjd, säger han till Ehandel.se.

Dessutom anser Apoteksföreningen att man förändrar konkurrensförhållandet mellan apotek och övrig detaljhandel samt att förslaget skulle innebära ökade kostnader när mottagaren inte finns där för identifiering.

Läkemedelsverkets svar

Läkemedelsverket har gått ut och svarat på kritiken, genom ett förtydligande. I det säger man att man inte vill förbjuda hemleveranser – bara att identifiering måste ske. Att förslaget syftar till att alla ska få sina läkemedel på ett säkert sätt – och att inte andra får tag i läkemedel som inte är utskrivet till dem.

“Förslaget till föreskrift har skickats på remiss. Läkemedelsverket går igenom det 30-tal remissvar som inkommit från andra myndigheter, företag och organisationer. Dessa remissvar analyseras nu av Läkemedelsverket och synpunkterna som har lämnats kommer att bedömas och vägas mot det uppdrag vi har – att värna folkhälsan och patientsekretessen.” skriver Läkemedelsverket.

Av Klara Eriksson