Leveransdrönare testas mellan Linköping och Norrköping

Hösten 2022 planerar LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group att genomföra en testflygning med en drönare mellan Linköping och Norrköping. Testflygningen är en del i en stor Europasatsning för att visa samhällsnyttan med drönare.

Luftfartsverket (LFV), Linköpings Universitet (LiU) och Independent Business Group (IBG) kommer att planera och genomföra en flygning med en större drönare som ska klara 10 kilo last som ska  transporteras minst 50 km. Detta är en del i en stor Europasatsning på att demonstrera samhällsnyttan med drönartjänster och att arbeta fram framtida riktlinjer för dessa.

Teststräcka mellan Norrköping och Linköping

Mellan de östgötska städerna görs flygningen från stadsmiljö till stadsmiljö, med de utmaningar som följer där. Flygningen är planerad till kvartal 3, år 2022.
– Förenklat så bygger vi en korridor i luftrummet mellan Linköping och Norrköping. Det är redan idag en intensiv trafik mellan städerna av människor, gods och data. En del av dessa transporter kan förmodligen genomföras effektivare och fossilfritt med hjälp av drönare, kommenterar Billy Josefsson på LFVs FoI-enhet.

Europeisk satsning

Östergötland och Norrköping–Linköping är en av sex platser i Europa som genomför denna demonstration av drönartjänster i stadsmiljö. Övriga städer är Paris, Bryssel och andra platser i Tyskland, Italien och Spanien.

– Det här projektet knyter samman inte bara flera av regionens aktörer inom området, utan också den forskning som LFV och Linköpings Universitet har bedrivit tillsammans under mer än tio år. Vi ser att detta är ett bra exempel på ett lyckat ”triple-helix-samarbete” mellan näringslivet, forskningen och den offentliga sektorn, säger Martin Rantzer, campusråd och prefekt vid Campus Norrköping vid Linköpings universitet.

Knepiga säkerhetsaspekter

Miljö- och säkerhetsaspekter är prioriterade och en stor del av arbetet. Bland annat måste risker identifieras ur flera perspektiv. Arbetet med att kartlägga dessa och att göra kontinuerliga flygsäkerhetsbedömningar är kritiskt för dessa flygningar.
– Detta projekt är ett unikt tillfälle att i praktiken få tillämpa de tekniska lösningar, de tjänster och de regelverk för den obemannade luftfarten som tagits fram under de senaste åren. Projektet kommer även att kunna ge lärdomar och fungera som input i den fortsatta utvecklingen inom detta spännande område, kommenterar Roger Li, manager UTM på LFV, som jobbar med införandet av drönartjänster: