Leveransroboten Hugo får 5G

Leveransroboten Hugo, från startup-företaget med samma namn, utrustas nu med 5G-uppkoppling. Med 5G blir det möjligt att fjärrstyra roboten genom en stabil videoöverföring. Uppkopplingen är vid sidan av de regulatoriska frågorna en av knäckfrågorna för att kommersialisera autonoma fordon.

Hugo Delivery som utvecklat roboten är grundat och drivs av Carl Berge, vd på Berge Consulting, och roboten började testas 2020 för att leverera post på Chalmers. Roboten kan bära upp till 100 kilo last och den senaste versionen är uppbyggt modulärt så att den övre delen där lasten finns kan anpassas efter användning och produkt.

Carl Berge. Foto Hilda Hultén

– Vi har pilottestat leveransroboten tillsammans med Tesco i Storbritannien och intresset är enormt. Framförallt ser vi ett stort intresse och behov att använda den här typen av lösningar för att leverera ut butiksplockade leveranser till kunder som hämtar upp dem vid butiken, berättade Hugo Deliverys vd och grundare Carl Berge, när han berättade om roboten vid Plans Forsknings- & Tillämpningskonferens i Borås i oktober.

Att använda självkörande fordon, så kallade AGVer, för att transportera gods är inget nytt inom logistiken. Men att ta steget utanför lagret eller ett inhängnat område till att tillämpa AGV-teknik publikt inom last mile innebär framförallt regulatoriska utmaningar.

– Det finns väldigt mycket regler och lagstiftningen har inte hunnit med teknikutvecklingen när det gäller autonoma transporter. Vi har vänt på perspektivet och tittar på vad vi faktiskt kan göra, annars kommer man inte framåt, säger Carl Berge.

Här har leveransrobotar också en fördel mot större autonoma fordon som bilar och lastbilar.

– De är små och kör långsamt, risken för att de ska orsaka allvarliga skador är ganska liten. Den största risken är väl att man snubblar över dem.

Hugo har flera föregångare på marknaden, bland annat estniska Starship Technologies och Italienska Yape, vars robotar testas av Foodora i Stockholm.

5G möjliggör fjärrstyrning

En annan utmaning för autonoma transporter är uppkopplingen. Hugos robot är kompatibel med 5G och kan fjärrstyras med en molnlösning för upp flottstyrning av till 100 robotar på en gång. Nu utrustas Hugo med ett 5G-modem från HMS Networks där Tele2 ska leverera uppkopplingen i ett nytt samarbete. Bolaget har tidigare kopplat upp Foodoras leveransrobotar i Stockholm.

4G-uppkoppling har inte tillräcklig kapacitet för överföring av video, därför måste föraren finnas nära roboten. Genom 5G-tekniken kan leveranserna med autonoma fordon ske dygnet runt och det blir möjligt att fjärrstyra roboten från en helt annan plats genom video från kameror bak och fram. De kan då styras centralt och övervakas som en flotta.

– 5G-uppkoppling är ofta en förutsättning för att kommersialisera autonoma transporter. Många länder kräver också fjärrstyrning via video för att kunna få köra bland övrig trafik, kommenterar Jens Jakobsen, utvecklingschef på HMS Networks.

Av Hilda Hultén