Lidl bygger solpaneler på centrallagret för Sveriges första klimatneutrala butik

I juni 2020 öppnade Lidl Sveriges första klimatneutrala livsmedelsbutik på Gotland, certifierad enligt den nya hållbarhetscertifieringen NollCO2 – som innebär totalt klimatneutralitet, även i byggnadsprocessen. För att kompensera för utsläppen under byggnadsprocessen har Lidl nu installerat en 6000 kvm stor solcellsanläggning – på centrallagrets tak i Örebro.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 30 procent av den totala klimatpåverkan.

– Världen och klimatet är i ett kritiskt läge. Det många inte vet är att samhällsbyggnadssektorn står för mer utsläpp än transportindustrin och vi behöver agera kraftfullt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Med vår nya certifiering NollCO2 kan vi begränsa en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel samt balansera den återstående påverkan till netto noll, kommenterar Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

NollCOär Sweden Green Building Council, som hållbarhetscertifierar byggnaders, bidrag till bygg- och fastighetsbranschen i den snabba omställning som nu måste ske.

Lotta Werner Flyborg. Foto SGBC.

Utvecklingen av systemet har pågått i över två år tillsammans med medlemmar, expertgrupper och utvalda pilotprojekt, däribland Lidl, som i juni öppnade världens första klimatneutrala butik i Visby, Gotland.

– Pilotprojekten har varit avgörande för att utveckla systemet, genom deras engagemang och arbetsintensiva insatser att beräkna, diskutera, kontraktera och leverera nettonoll byggnader, kommenterar Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Solceller för att kompensera för byggprocess

NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning. Kvarvarande klimatpåverkan balanseras med klimatåtgärder – som t ex att bygga solpaneler, vilket Lidl nu har gjort.

Som ett led i att balansera klimatpåverkanav Lidls NollCO2-projekt på Gotland har nu en 6000 kvm stor solcellsansläggning installerats på Lidls nya centrallager i Örebro, som öppnade i december 2019. Anläggningen beräknas producera hela 838,1 MWh per år.

– Vi tycker det är jättekul att vi har kunnat genomföra denna stora investering på ”hemmaplan”. Genom att förse vårt eget lager med solceller bidrar vi inte bara till att kompensera för vårt projekt i Visby i rekordfart utan även till att reducera behovet av inköpt el till vårt centrallager, kommenterar Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör vid Lidl Sverige.

Solpanel på Lidls centrallager. Foto Lidl.

Klimatpåverkan från byggskedet i Visby kommer att kompenseras under 1–2 år med hjälp av solcellsanläggningen i Örebro. All energi som därefter produceras kommer bidra till att minska såväl klimatavtrycket som mängden köpt el för butiken i Visby och lagret i Örebro samtidigt.

– Detta är ett viktigt steg i vårt arbete att minska våra utsläpp och bidra till branschens omställning mot ett helt klimatneutralt byggande. Där är vi inte idag och då är det viktigt med initiativ som dessa, vi hoppas också att andra blir inspirerade och tar vid, fortsätter Thomas Brattlöw.

På centrallagrets tak finns nu 3 638 solpaneler som har en toppkapacitet på 1000,45 kWp. Solpanelerna har en effektiv yta på 5 954 kvadratmeter och en årlig produktion på 838 100 kWh vilket nästan motsvarar en fullstor fotbollsplan och en genomsnittlig årsförbrukning för hela 34 medelstora villor. Solpanelerna har en beräknad livslängd på 25 år.

Lidl har förutom den planerade solcellsanläggningen i Örebro ytterligare tolv anläggningar i drift samt fyra som är planerade att tas i drift under de kommande månaderna.

Centrallagret i Örebro är Lidls mest moderna och har kapacitet att serva upp till 100 butiker. Lagret är en viktig del i Lidls infrastruktur och en förutsättning för en fortsatt tillväxt i Sverige.

NollCO2 och SGBC

NollCO2 är ett certifieringssystem som kravställer och verifierar att en ny byggnad uppnått nettonoll klimatpåverkan. Systemet används tillsammans med certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen.

NollCO2 har under utvecklingen testats av sex svenska projekt som antagit utmaningen att nå klimatneutralitet och fungerar som pilotprojekt i den fortsatta utvecklingen av certifieringen:

  • Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö
  • Lidls butik i Visby
  • Castellum kontorsbyggnad i Örebro
  • Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm
  • Hemsö äldreboende i Tyresö
  • Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö

Manualen är nu klar att lanseras och användas i nybyggnation av bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden. Intresset är stort för den nya certifieringen både inom och utanför Sverige.

Målet är en total samverkan inom branschen för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor år 2045.